BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 18 w ChorzowiePrzedszkole nr 18 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
BUDŻET JEDNOSTKI

                                                              PLAN FINANSOWO – RZECZOWY

                                                                             2018 ROK

Dochody

Dział

Rozdział

 

801

80104

 

Par.

 

Zadanie

 

Wyszczególnienie

 

Plan

2018 r.

 

 

 

 

0660

 

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

51 983

 

 

 

 

0670

 

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

 

167 903

0920

 

Pozostałe odsetki

100

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

228

 

 

RAZEM PRZYCHODY

220 214

 Chorzów, dnia 01.01.2018 roku


                                                                   PLAN FINANSOWO – RZECZOWY

                                                                                    2018 ROK                                                                     

     801      

Wydatki

      80104        

 

Dział

 

Rozdz.

 

Par.

 

Poz.

 

Zadanie

 

Wyszczególnienie

 

Plan

2018 r.

801

80104

3020

 

 

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

4 131

 

 

 

 

 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

1 332

 

 

 

 

 

Jednorazowe odszkodowanie

 

 

 

 

 

 

Odprawy pośmiertne

 

 

 

 

 

 

Świadczenia wynikające z przep. BHP

720

 

 

 

 

 

Wyżywienie personelu

2 079

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

665 717

 

 

 

 

006-001-

Wynagrodzenia osobowe pracowników

646 100

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia nauczycieli

345 913

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia admin. i obsługi

292 013

 

 

 

 

 

Nagrody nauczycieli

4 881

 

 

 

 

 

Nagrody admin. i obsługi

3 293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006-002-

Odprawy

0

 

 

 

 

006-003-

Nagrody jubileuszowe

14 895

 

 

 

 

006-004-

Awans zawodowy

 

 

 

 

 

006-005-

Zasiłki na zagospodarowanie

4 722

 

 

 

 

006-006-

Nauczanie indywidualne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4040

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

61 678

 

 

4110

 

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

122 479

 

 

4120

 

 

Składki na Fundusz Pracy

17 456

 

 

4140

 

 

PFRON

0

 

 

4170

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe

6 360

 

 

4190

 

 

Nagrody konkursowe

196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

 004009

Zakup materiału i wyposażenia

17 417

 

 

 

 

 

Zakup materiału i wyposażenia

17 417

 

 

 

 

 

Opał

 

 

 

4220

 

 

Zakup środków żywności

167 903

 

 

4230

 

 

Zakup leków i materiałów medycznych

 

 

 

4240

 

 

Zakup środków dydaktycznych i książek

4 032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

Zakup energii

44 173

 

 

4270

 

 011119

Zakup usług remontowych

10 544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4280

 

 

Zakup usług zdrowotnych

1 280

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

16 835

 

 

 

 

 

Zakup usług pozostałych

16 835

 

 

 

 

 

Czynsze, wynajem sal, przewozy uczniów

 

 

 

 

 

 

Odprowadzenie ścieków

 

 

 

 

 

 

Pozostałe usługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4360

 

 

Zakup usług telefonii stacjonarnej

1 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4390

 

 

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

 

 

 

4410

 

 

Podróże służbowe krajowe 

300

 

 

4420

 

 

Podróże służbowe zagraniczne 

0

 

 

4430

 

 

Różne opłaty i składki 

1 886

 

 

4440

 

 

Odpisy na ZFŚS 

47 673

 

 

     

Odpisy na ZFŚS – dla pracowników

46 049

 

 

     

Odpisy na ZFŚS – dla emerytów nauczycieli

1 624

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4510

 

 

Opłaty na rzecz budżetu państwa

0

 

 

4520

   

Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

1 815

 

 

4580

   

Pozostałe odsetki

0

 

 

4700

6060

 

 

Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cyw.

300

 

 

 

 

Zakupy inwestycyjne

0

 

 

 

 

 

RAZEM WYDATKI

1 193 675

 

Chorzów, dnia 01.01.2018 roku 

PLAN FINANSOWO – RZECZOWY

2018 ROK

                  

                             

                         

     801      

Wydatki

     80146        

 

Dział

 

Rozdz.

 

Par.

 

Poz.

 

Zadanie

 

Wyszczególnienie

 

Plan

2018 r.

801

80146

3020

 

 

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

107

 

 

 

 

 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

 

 

 

 

 

 

Jednorazowe odszkodowanie

 

 

 

 

 

 

Odprawy pośmiertne

 

 

 

 

 

 

Świadczenia wynikające z przep. BHP

 

 

 

 

 

 

Wyżywienie personelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36 018

 

 

 

 

006-001-

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36 018

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia nauczycieli

35 661

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia admin. i obsługi

 

 

 

 

 

 

Nagrody nauczycieli

357

 

 

 

 

 

Nagrody admin. i obsługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006-002-

Odprawy

 

 

 

 

 

006-003-

Nagrody jubileuszowe

 

 

 

 

 

006-004-

Awans zawodowy

 

 

 

 

 

006-005-

Zasiłki na zagospodarowanie

 

 

 

 

 

006-006-

Nauczanie indywidualne

 

 

 

 

 

 

Edukacja regionalna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4040

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 785

 

 

4110

 

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

6 670

 

 

4120

 

 

Składki na Fundusz Pracy

951

 

 

4140

 

 

PFRON

 

 

 

4170

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe

0

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe placówki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

Zakup materiału i wyposażenia

140

 

 

 

 

 

Zakup materiału i wyposażenia

140

 

 

 

 

 

Opał

 

 

 

4230

 

 

Zakup leków i materiałów medycznych

 

 

 

4240

 

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

 

 

 

 

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek placówki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

Zakup energii

 

 

 

4270

   

Zakup usług remontowych

0

 

 

 

 

 

Wydatki na zakup usług remontowych - SP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4280

 

 

Zakup usług zdrowotnych

 

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

1 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie do studiów

 

 

 

 

 

 004105

Pozostałe usługi

1 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4360

 

 

Zakup usług telefonii stacjonarnej

 

     

 

 

 

 

 

 

4390

 

 

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

 

 

 

4410

 

 

Podróże służbowe krajowe 

200

 

 

4420

 

 

Podróże służbowe zagraniczne 

 

 

 

4430

 

 

Różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe

 

 

 

4440

 

 

Odpisy na ZFŚS 

1 958

 

 

 

 

 

Odpisy na ZFŚS – dla pracowników

1 958

 

 

 

 

 

Odpisy na ZFŚS – dla emerytów nauczycieli

 

   

4510

 

 

Opłaty na rzecz budżetu państwa

 

   

4700

6060

 

 

Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cyw.

500

 

 

 

 

Zakupy inwestycyjne

 

 

 

 

 

 

RAZEM WYDATKI

50 449

 Chorzów, dnia 01.01.2018 roku 

 

Dotacje celowe na zadania własne gminy

2018 ROK                 

WYDATKI     

 

Dział

 

Rozdz.

 

Par.

 

Sp. fin. 

 

Zadanie

 

Wyszczególnienie

 

Plan

2018 r.

801

80104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

GC

3.1.7.3.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

97 954

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

GC

3.1.7.3.

Składki na ubezpieczenie społeczne

20 954

 

 

4120

GC

3.1.7.3.

Składki na Fundusz Pracy

2 986

 

 

4170

GC

3.1.7.3.

Wynagrodzenia bezosobowe

16 945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM WYDATKI

138 839

Chorzów, dnia 01.01.2018 roku

 osoba odpowiedzialna za treść: Danuta Czapla, dnia: 2018-01-15
utworzony: 06-10-2006 / modyfikowany: 20-06-2018
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie 2020, kontakt: przedszkolank@wp.pl