BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 18 w ChorzowiePrzedszkole nr 18 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
MAJĄTEK
 

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH PRZEDSZKOLA NR 18

 

Dokument utworzony przez ZEFO w Chorzowie

         

 

 

Stan na 31.12.2009 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

Umorzenie

Wartość

 

 

brutto

 

netto

1

2

3

4

5

I

ŚRODKI TRWAŁE

393 877,32

180 441,30

213 436,02

1.

Grunty

 

 

 

2.

Budynki i lokale

340 778,09

164 659,62

176 118,47

3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

18 035,03

2 591,96

15 443,07

4.

Kotły i maszyny energetyczne

 

 

0,00

5.

Maszyny, urządzenia i aparaty …..

 

 

0,00

6.

Specjalistyczne maszyny i urządzenia

 

 

0,00

7.

Urządzenia techniczne

 

 

0,00

8.

Środki transportu

 

 

0,00

9.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

35 064,20

13 189,72

21 874,48

II

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE

 

 

 

 

(ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)

 

 

0,00

III

ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET

 

 

 

 

INWESTYCJI

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Razem rzeczowe aktywa trwałe

393 877,32

180 441,30

213 436,02

         
         
         
         
 

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH PRZEDSZKOLA NR 18

         

 

 

Stan na 31.12.2010 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

Umorzenie

Wartość

 

 

brutto

 

netto

1

2

3

4

5

I

ŚRODKI TRWAŁE

438 407,32

190 658,32

247 749,00

1.

Grunty

 

 

 

2.

Budynki i lokale

340 778,09

173 179,07

167 599,02

3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

62 565,03

3 135,61

59 429,42

4.

Kotły i maszyny energetyczne

 

 

0,00

5.

Maszyny, urządzenia i aparaty …..

 

 

0,00

6.

Specjalistyczne maszyny i urządzenia

35 064,20

14 343,64

20 720,56

7.

Urządzenia techniczne

 

 

0,00

8.

Środki transportu

 

 

0,00

9.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

 

 

0,00

II

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE

 

 

 

 

(ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)

 

 

0,00

III

ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET

 

 

 

 

INWESTYCJI

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Razem rzeczowe aktywa trwałe

438 407,32

190 658,32

247 749,00

         
         
         
         
 

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH PRZEDSZKOLA NR 18


Dokument utworzony przez ZEFO w Chorzowie

         

 

 

Stan na 31.12.2011 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

Umorzenie

Wartość

 

 

brutto

 

netto

1

2

3

4

5

I

ŚRODKI TRWAŁE

449 363,62

205 955,83

243 407,79

1.

Grunty

 

 

 

2.

Budynki i lokale

340 778,09

181 698,52

159 079,57

3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

62 565,03

4 699,74

57 865,29

4.

Kotły i maszyny energetyczne

 

 

0,00

5.

Maszyny, urządzenia i aparaty …..

 

 

0,00

6.

Specjalistyczne maszyny i urządzenia

46 020,50

19 557,57

26 462,93

7.

Urządzenia techniczne

 

 

0,00

8.

Środki transportu

 

 

0,00

9.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

 

 

0,00

II

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE

 

 

 

 

(ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)

 

 

0,00

III

ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET

 

 

 

 

INWESTYCJI

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Razem rzeczowe aktywa trwałe

449 363,62

205 955,83

243 407,79

         
         
         
         
 

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH PRZEDSZKOLA NR 18

 

Dokument utworzony przez ZEFO w Chorzowie

         

 

 

Stan na 31.12.2012 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

Umorzenie

Wartość

 

 

brutto

 

netto

1

2

3

4

5

I

ŚRODKI TRWAŁE

725 835,64

222 576,67

503 258,97

1.

Grunty

 

 

 

2.

Budynki i lokale

605 304,10

190 769,07

414 535,03

3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

62 565,03

6 263,87

56 301,16

4.

Kotły i maszyny energetyczne

 

 

0,00

5.

Maszyny, urządzenia i aparaty …..

 

 

0,00

6.

Specjalistyczne maszyny i urządzenia

57 966,51

25 543,73

32 422,78

7.

Urządzenia techniczne

 

 

0,00

8.

Środki transportu

 

 

0,00

9.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

 

 

0,00

II

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE

 

 

 

 

(ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)

 

 

0,00

III

ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET

 

 

 

 

INWESTYCJI

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Razem rzeczowe aktywa trwałe

725 835,64

222 576,67

503 258,97

         
         
         
         
 

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH PRZEDSZKOLA NR 18

 

Dokument utworzony przez ZEFO w Chorzowie

         

 

 

Stan na 31.12.2013 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

Umorzenie

Wartość

 

 

brutto

 

netto

1

2

3

4

5

I

ŚRODKI TRWAŁE

1 396 758,26

250 849,39

1 145 908,87

1.

Grunty

23 308,00

 

23 308,00

2.

Budynki i lokale

754 951,46

206 213,44

548 738,02

3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

556 215,29

11 941,75

544 273,54

4.

Kotły i maszyny energetyczne

 

 

0,00

5.

Maszyny, urządzenia i aparaty …..

 

 

0,00

6.

Specjalistyczne maszyny i urządzenia

62 283,51

32 694,20

29 589,31

7.

Urządzenia techniczne

 

 

0,00

8.

Środki transportu

 

 

0,00

9.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

 

 

0,00

II

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE

 

 

 

 

(ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)

 

 

0,00

III

ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET

 

 

 

 

INWESTYCJI

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Razem rzeczowe aktywa trwałe

1 396 758,26

250 849,39

1 145 908,87

         
         
         
         
 

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH PRZEDSZKOLA NR 18

 

Dokument utworzony przez ZEFO w Chorzowie

         

 

 

Stan na 31.12.2014 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

Umorzenie

Wartość

 

 

brutto

 

netto

1

2

3

4

5

I

ŚRODKI TRWAŁE

1 429 768,19

291 092,69

1 138 675,50

1.

Grunty

23 308,00

 

23 308,00

2.

Budynki i lokale

783 961,39

225 208,10

558 753,29

3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

556 215,29

25 847,13

530 368,16

4.

Kotły i maszyny energetyczne

 

 

0,00

5.

Maszyny, urządzenia i aparaty …..

4 000,00

 

4 000,00

6.

Specjalistyczne maszyny i urządzenia

62 283,51

40 037,46

22 246,05

7.

Urządzenia techniczne

 

 

0,00

8.

Środki transportu

 

 

0,00

9.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

 

 

0,00

II

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE

 

 

 

 

(ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)

 

 

0,00

III

ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET

 

 

 

 

INWESTYCJI

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Razem rzeczowe aktywa trwałe

1 429 768,19

291 092,69

1 138 675,50

 

 

       

                  WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH PRZEDSZKOLA NR 18

 

 

Dokument utworzony przez ZEFO w Chorzowie

 

     

 

 

Stan na 31.12.2015 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

Umorzenie

Wartość

 

 

brutto

 

netto

1

2

3

4

5

I

ŚRODKI TRWAŁE

1 443 910,66

332 886,39

1 111 024,27

1.

Grunty

23 308,00

 

23 308,00

2.

Budynki i lokale

783 961,39

244 807,13

539 154,26

3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

564 576,76

39 783,87

524 792,89

4.

Kotły i maszyny energetyczne

 

 

0,00

5.

Maszyny, urządzenia i aparaty …..

4 000,00

1 200,00

2 800,00

6.

Specjalistyczne maszyny i urządzenia

68 064,51

47 095,39

20 969,12

7.

Urządzenia techniczne

 

 

0,00

8.

Środki transportu

 

 

0,00

9.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

 

 

0,00

II

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE

 

 

 

 

(ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)

 

 

0,00

III

ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET

 

 

 

 

INWESTYCJI

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Razem rzeczowe aktywa trwałe

1 443 910,66

332 886,39

1 111 024,27

 

 

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH PRZEDSZKOLA NR 18

         

 

 

Stan na 31.12.2016 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

Umorzenie

Wartość

 

 

brutto

 

netto

1

2

3

4

5

I

ŚRODKI TRWAŁE

1 676 959,69

374 804,51

1 302 155,18

1.

Grunty

23 308,00

 

23 308,00

2.

Budynki i lokale

1 017 010,42

265 377,19

751 633,23

3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

564 576,76

54 065,52

510 511,24

4.

Kotły i maszyny energetyczne

 

 

0,00

5.

Maszyny, urządzenia i aparaty …..

4 000,00

2 400,00

1 600,00

6.

Specjalistyczne maszyny i urządzenia

68 064,51

52 961,80

15 102,71

7.

Urządzenia techniczne

 

 

0,00

8.

Środki transportu

 

 

0,00

9.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

 

 

0,00

II

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE

 

 

 

 

(ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)

 

 

0,00

III

ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET

 

 

 

 

INWESTYCJI

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Razem rzeczowe aktywa trwałe

1 676 959,69

374 804,51

1 302 155,18

 

 

Przedszkole Nr 18, Gałeczki 17,  NIP: 6271176300                                                                                                                     Chorzów, 07.03.2018 roku

41-500 Chorzów,

tel. (32)2413960

 

Wykaz mienia komunalnego według stanu na dzień od 01.01.2017 do 31.12.2017

Placówki

P18

 

 

Numer grupy KŚT

 

Wartość początkowa

 

Nabycie

 

Zbyt (w tym likwidacja)

 

Korekta

 

Wartość brutto

 

Umorzenia narastająco

 

Umorzenie w okresie

 

Wartość netto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Razem

0 GRUNTY

23 308,00

0,00

0,00

0,00

23 308,00

0,00

0,00

23 308,00

Razem 1

BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO

1 017 010,42

697,74

0,00

0,00

1 017 708,16

290 802,45

25 425,26

726 905,71

Razem 2

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

564 576,76

0,00

0,00

0,00

564 576,76

68 347,17

14 281,65

496 229,59

Razem 4

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

4 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

3 600,00

1 200,00

4 000,00

Razem 5

SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY

68 064,51

21 951,32

0,00

0,00

90 015,83

59 886,73

6 924,93

30 129,10

 

RAZEM:

 

1 676 959,69            

 

22 649,06         

 

0,00               

 

0,00               

 

1 699 608,75     

 

 422 636,35

 

47 831,84         

 

1 276 972,40

 

 http://zefo.bip.chorzow.eu/index.php?id=155548511314657377

 

http://zefo.bip.chorzow.eu/add_www/zefo.bip.chorzow.eu/file/sprawozdanie_opisowe_zbiorcze_2019.doc 

                     osoba odpowiedzialna za treść: Danuta Czapla, dnia: 2018-03-13
utworzony: 26-11-2012 / modyfikowany: 21-04-2020
wprowadził(a): Danuta Czapla
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie 2020, kontakt: przedszkolank@wp.pl