BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 18 w ChorzowiePrzedszkole nr 18 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
REJESTRY, EWIDENCJE, KSIĘGI

INFORMACJA O PROWADZONYCH REJESTRACH  I  ARCHIWACH

 

W Przedszkolu nr 18 udostępniane są niżej wymienione księgi, rejestry i ewidencje:

1.       Rejestr zarządzeń dyrektora

2.       Rejestr skarg i wniosków

3.       Rejestr uchwał rady pedagogicznej

4.       Książka korespondencji

5.       Książka kontroli zewnętrznej

6.       Książki obiektu budowlanego

7.       Księgi inwentarzowe

8.       Książka środków trwałych

9.       Rejestr wniosków o dopuszczenie programu do wdrażania

10.   Rejestr realizowanych programów

11.   Rejestr umów zleceń i umów o dzieło

12.   Rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego

   

 

Zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach

            Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 roku Nr 133 poz. 883 z późn. zm). Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie placówki osobom upoważnionym na ich wniosek. Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

Osoba starająca się o wystawienie zaświadczenia lub o uzyskanie potwierdzonych kserokopii dokumentu, może składać podanie pisemne lub osobiście. Sporządzone zaświadczenia lub kserokopie dokumentów wysyłane są pocztą lub można je odebrać osobiście w kancelarii dyrektora.

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Danuta Czapla, dnia: 2012-11-26
utworzony: 26-11-2012 / modyfikowany: 20-01-2013
wprowadził(a): Danuta Czapla
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie 2020, kontakt: przedszkolank@wp.pl