BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 18 w ChorzowiePrzedszkole nr 18 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienie publiczne 2/2018

Ogłoszenie o zamówieniu 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 1a do SIWZ- formularz cenowy cz. 1- pieczywo

Załącznik nr 1b do SIWZ- formularz cenowy cz. 2- nabiał

Załącznik nr 1c do SIWZ- formularz cenowy cz. 3- warzywa, owoce i przetwory

Załącznik nr 1d do SIWZ- formularz cenowy cz. 4- produkty ogólnospożywcze

Załącznik nr 1e do SIWZ- formularz cenowy cz. 5- mięso i wędliny

Załącznik nr 1f do SIWZ- formularz cenowy cz. 6- ryby

Załącznik nr 1g do SIWZ- formularz cenowy cz. 7- produkty głęboko mrożone

 

Załącznik nr 2 do SIWZ- oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ- oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ- wykaz samochodów

Załącznik nr 6 do SIWZ- wykaz dostaw

Załącznik nr 7 do SIWZ- umowa

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 18 w Chorzowie ul. Gałeczki 17 - II/2018/2019

Informacja z otwarcia ofert po poprawieniu omyłek rachunkowych dla zadania pn.: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 18 w Chorzowie ul. Gałeczki 17 – II/2018/2019

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoosoba odpowiedzialna za treść: Danuta Czapla, dnia: 2018-12-19
utworzony: 17-01-2013 / modyfikowany: 25-01-2019
wprowadził(a): Danuta Czapla
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie 2019, kontakt: przedszkolank@wp.pl