BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 18 w ChorzowiePrzedszkole nr 18 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Treść strony

wersja do druku
Zarządzenia dyrektora

Rejestr zarządzeń dyrektora Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 

Lp.

 

Zarządzenie nr

 

Data wydania

 

Treść – w sprawie…

 

 

2009 rok

 

 1.  

44/2009

02.01.2009

niezbędnego zapasu gotówki w kasie żywieniowej i administracyjnej

 

 1.  

45/2009

02.01.2009

ustalenia stawek odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu – Regulamin odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

46/2009

02.01.2009

wprowadzenia Regulaminu dofinansowania Urzędu Miasta pobytu dziecka w przedszkolu

 

 1.  

47/2009

05.02.2009

rocznego Planu finansowo  - rzeczowego  ZFŚS 

 

 1.  

48/2009

11.02.2009

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

49/2009

27.04.2009

wprowadzenia Zasad i trybu udzielania zamówień nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych

 

 1.  

50/2009

08.05.2009

przyjęcia Procedury udzielania zamówień publicznych

 

 1.  

51/2009

 

15.05.2009

przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli

 

 1.  

52/2009

01.07.2009

przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

53/2009

01.07.2009

wprowadzenia Instrukcji prowadzenia gospodarki kasowej

 

 1.  

54/2009

31.08.2009

wprowadzenia Aneksu do Statutu Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

55/2009

31.08.2009

dopuszczenia programu wychowania przedszkolnego

 

 1.  

56/2009

15.09.2009

ustalenia Procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków oraz

 

wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

57/2009

05.10.2009

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

 1.  

58/2009

19.11.2009

ustalenia zasad nadzoru pedagogicznego

 

przyjęcia Procedury kontroli przestrzegania prawa przez nauczycieli

 

 1.  

59/2009

19.11.2009

przyjęcia Procedury ewaluacji wewnętrznej

 

 1.  

60/2009

 

19.11.2009

przyjęcia Procedury obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela

 

 1.  

61/2009

19.11.2009

przyjęcia Procedury awansu zawodowego

 

 1.  

62/2009

19.11.2009

przyjęcia Procedury opracowywania koncepcji i planu pracy przedszkola

 

 1.  

63/2009

19.11.2009

przyjęcia Procedury dopuszczania do użytku programu wychowania w przedszkolu

 

 1.  

64/2009

19.11.2009

wprowadzenia Aneksu nr 2 do Statutu Przedszkola nr 18

 

 1.  

65/2009/F

21.12.2009

 

 

przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie

 

2010 rok

 

 1.  

66/2010/F

04.01.2010

ustalenia stawek odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu – Regulamin odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu nr 18  w Chorzowie w 2010 roku

 

 1.  

67/2010/F

04.01.2010

niezbędnego zapasu gotówki w kasie administracyjnej i żywieniowej przedszkola

 

 1.  

68/2010/F

17.03.2010

Rocznego planu finansowo – rzeczowego ZFŚS Przedszkola nr 18 w Chorzowie na  2010 rok

 

 1.  

69/2010

30.06.2010

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

 

 1.  

70/2010/F

05.08.2010

wprowadzenia Aneksu dotyczącego zakupu środków żywności  do zarządzenia dyrektora -50/2009 w sprawie Procedury udzielania zamówień publicznych z dnia 08.05.2009 roku

 

 1.  

71/2010/F

31.08.2010

dopuszczenia programu wychowania przedszkolnego, programów nauczania

 

ustalenia zasad organizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011

 

 1.  

72/2010/F

31.08.2010

wprowadzenie jednolitego tekstu Statutu Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 1.  

73/2010

01.09.2010

 

wprowadzenie Instrukcji przeciwpożarowej Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

74/2010/F

20.12.2010

projektu Planu finansowo – rzeczowego na 2011 rok

 

 1.  

75/2010

 

 

20.12.2010

przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

76/2010

20.12.2010

wprowadzenia Procedury kontaktów z rodzicami

 

wprowadzenia Procedury obiegu informacji w przedszkolu

 

wprowadzenia Procedury kierowania na terapię logopedyczną,

 

wprowadzenia Procedury udostępniania dokumentacji przedszkolnej

 

Wprowadzenia Procedury likwidacji dokumentacji

 

 1.  

77/2010

20.12.2010

wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu pracy

 

 1.  

78/2010

20.12.2010

wprowadzenia Procedury dokonywania oceny pracy nauczyciela

 

 1.  

79/2010

20.12.2010

wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa dzieci wraz z załącznikami

 

 

2011 rok

 

 1.  

1/2011/F

03.01.2011

niezbędnego zapasu gotówki na bieżące wydatki pochodzącej z wpływów przedszkola

 

 1.  

2/2011/F

03.01.2011

określenia stawek odpłatności za świadczenia udzielane przez Przedszkole nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

3/2011/F

03.01.2011

wprowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań Rb – Wsa w zakresie wydatków strukturalnych poniesionych przez Przedszkole nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

4/2011

07.01.2011

wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 

wprowadzenia Kodeksu Etyki Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 

wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

5/2011

 

24.01.2011

przyjęcia Planu finansowego Przedszkola nr 18 w Chorzowie na rok 2011

 

 1.  

6/2011

21.02.2011

 

powołania zespołu do spraw organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie

 

przyjęcia Procedury udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie

 

przyjęcia Regulaminu funkcjonowania zespołu planującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

7/2011

21.02.2011

 

wprowadzenia Aneksu nr 1 do Statutu Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

8/2011

21.02.2011

 

przyjęcia Rocznego planu dochodów i wydatków ZFŚS

 

 1.  

9/2011

31.03.2011

 

określenia wysokości odpłatności za świadczenia udzielane przez Przedszkole nr 18 w Chorzowie w 2011 roku

 

 1.  

10/2011

15.06.2011

 

wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

11/2011

01.07.2011

 

Wprowadzenia Aneksu nr 1/2011 do Regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolu nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

12/2011

31.08.2011

 

dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2011/2012

 

 1.  

13/2011

31.08.2011

 

ustalenia zasad organizacji nadzoru pedagogicznego w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie w roku szkolnym 2011/2012

 

 1.  

14/2011

31.08.2011

 

przyjęcia Regulaminu odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

15/2011

30.09.2011

 

powołania zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej na rok szkolny 2011/2012

 

 1.  

16/2011

31.10.2011

 

przyjęcia Regulaminu odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

17/2011

31.10.2011

 

przyjęcia Instrukcji inwentaryzacji Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

18/2011

31.10.2011

 

przyjęcia Instrukcji kasowej Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

19/2011

15.11.2011

 

wprowadzenia Instrukcji  obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie

 

wprowadzenia Zasad współpracy z systemem bańkowości internetowej ING BusinessOnLine

 

 1.  

20/2011

01.12.2011

 

wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości

 

 1.  

21/2011

 

 

19.12.2011

przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie

 1.  

22/2011

29.12.2011

wprowadzenia Regulaminu pracy Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

23/2011

29.12.2011

powołania zespołu do spraw oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

 

 

2012 rok

 

 1.  

1/2012/F

02.01.2012

niezbędnego zapasu gotówki na bieżące wydatki pochodzącej z wpływów przedszkola

 

określenia wysokości odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole

 

 1.  

2/2012

 

 

23.01.2012

przyjęcia Planu finansowego Przedszkola nr 18 w Chorzowie na rok 2012

 

 1.  

3/2012

 

 

23.01.2012

wprowadzenia Zasad i trybu wyznaczania celów jednostki, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia

 

 1.  

4/2012

 

 

13.02.2012

przyjęcia Procedury okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 

 

przyjęcia Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

 

5/2012

 

 

 

13.02.2012

wprowadzenia Procedury refundacji kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

 1.  

6/2012

 

 

13.02.2012

wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych

 

wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

 

 1.  

7/2012

 

 

13.02.2012

wydania i rejestracji upoważnień

 

wprowadzenia Rocznego planu dochodów i wydatków ZFŚS, powołania komisji socjalnej

 

wprowadzenia Regulaminu udostępniania informacji publicznej wraz z instrukcją BIP

 

 1.  

8/2012

 

13.02.2012

wprowadzenia Instrukcji magazynowej

 

wprowadzenia Instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi

 

 1.  

9 /2012

23.02.2012

wprowadzenia Procedury przydziału zastępstw i sposobu ewidencjonowania i rozliczania godzin ponadwymiarowych

 

powołania zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej na rok szkolny 2012/2013

 

 1.  

10/2012

 

 

24.05.2012

wprowadzenia w życie aneksu nr 1 do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie oraz Zasad współpracy z systemem bankowości internetowej ING BusinessOnLine wprowadzonej Zarządzeniem Nr 19/2011 Dyrektora Przedszkola nr 18 w Chorzowie z dnia 15 listopada 2011 roku

 

 1.  

11/2012

 

25.05.2012

wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

12/2012

04.07.2012

wprowadzenia w życie aneksu nr 1 z dnia 4 lipca 2012 roku do Zasad (polityki) rachunkowości wprowadzonych Zarządzeniem Nr 20/2011 Dyrektora Przedszkola Nr 18 z dnia 1 grudnia 2011 roku

 

 1.  

13/2012

 

 

31.08.2012

wprowadzenia Instrukcji zabezpieczenia mienia przedszkola oraz ustalenia odpowiedzialności za to mienie

 

 1.  

14/2012

 

 

31.08.2012

wprowadzenia Regulaminu dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

15/2012

 

 

31.08.2012

dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014                    

 

ustalenia zasad organizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013

 

 1.  

16/2012

 

 

16.09.2012

wprowadzenia Regulaminu Rady Rodziców Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 1.  

17/2012

 

 

09.11.2012

przeprowadzenia inwentaryzacji (okresowej) w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie

 

 

2013 rok

 

 1.  

1/2013

 

 

02.01.2013

niezbędnego zapasu gotówki na bieżące wydatki pochodzącej z wpływów przedszkola

 

 1.  

2/2013

 

03.01.2013

Regulaminu organizacji  spacerów  i wycieczek

 1.  

3/2013

 

 

03.01.2013

zmiany Zarządzenia Nr 18/2011/F Dyrektora Przedszkola nr 18 w Chorzowie z dnia 31 października 2011 roku dotyczącego wprowadzenia Instrukcji kasowej

 

 1.  

4/2013

 

21.01.2013

Planu finansowego Przedszkola nr 18 w Chorzowie na 2013 rok

 1.  

5/2013

 

 

28.02.2013

rocznego planu dochodów i wydatków  ZFŚS  Przedszkola nr  18  w Chorzowie na rok 2013 oraz powołania komisji socjalnej

 

 1.  

6/2013

 

 

28.02.2013

uchylenia Procedury kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągani zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków z dnia 15 września 2009 roku oraz wprowadzenia Procedury kontroli i przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągani zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

 

 1.  

7/2013

 

 

28.02.2013

Powołania zespołu do spraw organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1.  

8/2013

 

 

18.03.2013

wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 

wprowadzenia Instrukcji BHP dla pracowników obsługi zatrudnionych przy pracach porządkowych w szczególności przy myciu okien

 1.  

9/2013

 

 

06.05.2013

zmiany zarządzenia nr 19/2011/F z 15 listopada 2011 roku dyrektora Przedszkola nr 18 w Chorzowie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie oraz Zasad współpracy z systemem bankowości internetowej ING BusinessOnLine

 

 1.  

10/2013

 

 

06.05.2013

dopuszczenia do realizacji innowacji pedagogicznej: „Oddział innowacyjny z rozszerzonym programem edukacji matematycznej i plastycznej w zakresie wspomagania dzieci w rozwoju uzdolnień matematycznych

 

dopuszczenia do realizacji innowacji: „Diagnoza i stymulacja rozwoju funkcji psychomotorycznych u dzieci w wieku od 2 do 6 roku życia”

 

 1.  

11/2013

 

 

16.05.2013

wprowadzenia Aneksu nr 1 do dokumentacji ochrony danych osobowych

 1.  

12/2013

22.05.2013

określenia Zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14 000 euro oraz Zasad sporządzania rocznego sprawozdania o zamówieniach publicznych

 

 1.  

13/2013

 

 

03.06.2013

wprowadzenia Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 1.  

14/2013

 

29.08.2013

zasad organizacji nadzoru pedagogicznego

 

wprowadzenie jednolitego tekstu Statutu

 

wprowadzenia Aneksu nr 1 do Procedury ewaluacji wewnętrznej

 

 1.  

15/2013

 

 

04.11.2013

określenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14 000 euro oraz Zasad sporządzania rocznego sprawozdania o zamówieniach publicznych

 

 1.  

16/2013

 

 

15.11.2013

przeprowadzania inwentaryzacji (okresowej) w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

17/2013

 

 

15.11.2013

wprowadzenia Aneksu nr 1 do Procedury kontroli oraz przeprowadzania wstępnej celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

 

 1.  

18/2013

02.12.2013

uchylenia Regulaminu odpłatności za przedszkole

 

 1.  

19/2013

02.12.2013

wprowadzenia Regulaminu odpłatności za przedszkole

 

 1.  

20/2013

21.12.2013

o zmianie Zarządzenia nr 20/2011/F dyrektora przedszkola nr 18 z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości 

 

2014 rok

 

 1.  

1/2014

 

02.01.2014

wysokości kwot stanowiących pogotowie kasowe

 1.  

2/2014

 

 

02.01.2014

określenia wysokości odpłatności za żywienie prowadzone przez przedszkole w roku 2014

 

 1.  

3/2014

 

 

02.01.2014

wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

4/2014

 

 

20.02.2014

określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego

 

 1.  

5/2014

 

20.02.2014

powołania komisji rekrutacyjnej

 

określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkola

 

określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów

 

 1.  

6/2014

 

20.02.2014

wprowadzenia Aneksu nr 1 do Statutu

 1.  

7/2014

 

 

28.02.2014

Przyjęcia Rocznego planu dochodów i wydatków ZFŚS oraz powołania komisji socjalnej

 1.  

8/2014

 

 

01.04.2014

zmiany Zarządzenia nr 19/2011 dyrektora Przedszkola nr 18 z dnia 19 listopada 2011roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie oraz zasad współpracy z systemem bankowości internetowej  ING BusinessOnLine

 

 1.  

9/2014

 

 

28.04.2014

zmiany Zarządzenia nr 15/2013 dyrektora Przedszkola nr 18 z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie określenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14 000 euro w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania o zamówieniach publicznych

 

 1.  

10/2014

29.08.2014

wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu

 

 1.  

11/2014

29.08.2014

wprowadzenia Regulaminu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

 

 1.  

12/2014

29.08.2014

dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego: „Przedszkolak poznaje świat” w roku szkolnym 2014/2015

 

 1.  

13/2014

29.08.2014

ustalenia zasad organizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

 

 1.  

14/2014

 

29.09.2014

 

wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawiciela Rady Pedagogicznej do pracy w komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący przedszkole w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora

 

wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawiciela Rady Rodziców do pracy w komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący przedszkole w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora  

 

 1.  

15/2014

30.10.2014

wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30 000 euro w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie oraz Zasad sporządzania rocznego sprawozdania o zamówieniach publicznych

 

 1.  

16/2014

13.11.2014

przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

 

 1.  

17/2014

24.11.2014

wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego pracownikom pedagogicznym

 

 1.  

18/2014

28.11.2014

obowiązkowego noszenia identyfikatorów

 

 1.  

19/2014

02.12.2014

wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt

 

wprowadzenia Instrukcji archiwalnej

 

 

2015 rok

 

 1.  

1/2015/F

 

02.01.2015

 

ustalenia wysokości kwot stanowiących pogotowie kasowe

 

określenia wysokości odpłatności za żywienie prowadzone przez przedszkole w 2015 roku

 

 1.  

2/2015

22.02.2015

określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego

 

 1.  

3/2015

26.02.2015

określenia kryteriów lokalnych przyjęcia dzieci do przedszkola

 

określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów

 

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

4/2015/F

09.03.2015

wprowadzenia Rocznego planu dochodów i wydatków ZFŚS oraz powołania komisji socjalnej

 

 1.  

5/2015

07.04.2015

przyjęcia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

6/2015

15.06.2015

powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

 

 1.  

7/2015

31.08.2015

wprowadzenia ujednoliconego tekstu Statutu Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 1.  

8/2015

31.08.2015

dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego

 

wprowadzenia procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

organizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016

 

 1.  

9/2015

02.11.2015

wdrożenia innowacji pedagogicznej: „Rozwój myślenia i edukacja dziecka młodszego z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego TUPUTAN”

 

 1.  

10/2015

13.11.2015

przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

 

 

2016 rok

 

 1.  

1/2016/F

 

04.01.2016

 

ustalenia wysokości kwot stanowiących pogotowie kasowe

 

określenia wysokości stawek za żywienie dzieci

 

 1.  

2/2016/F

 

04.01.2016

 

wprowadzenia Regulaminu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

 

 1.  

3/2016/F

29.01.2016

zmiany Zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Przedszkola nr 18 z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

 

 1.  

4/2016/F

10.02.2016

wprowadzenia Rocznego planu dochodów i wydatków ZFŚS oraz powołania komisji socjalnej

 

 1.  

5/2016

10.02.2016

wprowadzenia ujednoliconego tekstu Statutu Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 

określenia terminów postepowania rekrutacyjnego, składania dokumentów, postepowania uzupełniającego

 

 1.  

6/2016

10.02.2016

określenia kryteriów rekrutacji na I i II etapie postepowania rekrutacyjnego oraz terminów postepowania odwoławczego

 

 1.  

7/2016

10.02.2016

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

8/2016

30.03.2016

powołania komisji rekrutacyjnej

 

 1.  

9/2016

15.06.2016

powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

 

 1.  

10/2016

31.08.2016

wprowadzenia aneksu do Statutu Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 

 1.  

11/2016

31.08.2016

dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego

organizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017

 

 1.  

12/2016

31.08.2016

wprowadzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników zatrudnionych w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

 

 1.  

13/2016

31.08.2016

wprowadzenia aneksów do regulaminów, instrukcji i procedur obowiązujących w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie

 

 

 

 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Danuta Czapla, dnia: 2016-09-04
utworzony: 18-11-2012 / modyfikowany: 04-09-2016
wprowadził(a): Danuta Czapla
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie 2020, kontakt: przedszkolank@wp.pl