BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 18 w ChorzowiePrzedszkole nr 18 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót KONTROLE

Treść strony

wersja do druku
Kontrole zewnętrzne

 

WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

 

 

Lp.

 

Jednostka kontrolująca

 

Przedmiot kontroli

 

Data przeprowadzonej kontroli

 

Efekty kontroli

 

1.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Chorzów

 

– Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek

– Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

– Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków świadczenia emerytalne i rentowe

–   Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych 

 

13 – 16.02.2012

 

Nie wydano zaleceń

 

2.

 

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna

 

– Ocena stanu sanitarnego przedszkola

– Urzędowa kontrola kuchni 

 

13 – 16.03.2012

 

Nie wydano zaleceń

 

3.

 

Kuratorium Oświaty w Katowicach

 

 

Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego

 

29.11.2012

 

–  Dokonanie  zmian w zakresie liczby dzieci w oddziale przedszkolnym

–  Pozostały zakres kontroli bez uwag

 

 

 

 

 

1.

 

Urząd Miasta Chorzów

 

 

Aktualność i kompletność BIP w jednostkach miejskich 

 

17.01.2013

 

Nie wydano zaleceń

 

2.

 

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna

 

– Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego przedszkola

– Urzędowa kontrola kompleksowa 

 

27 – 28.05.2013

 

Nie wydano zaleceń

 

3.

 

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna

 

Kontrola  wykonania decyzji dotyczących modernizacji sanitariatów dziecięcych i wymiany ogrodzenia

 

10.09.2013

 

Bez uwag

Decyzje wykonane przez Urząd Miasta Chorzów – Wydział Inwestycji i Zasobów Komunalnych  oraz

Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska 

 

 

 

1.

 

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna

 

– Ocena stanu sanitarnego przedszkola

– Urzędowa kontrola kuchni 

 

14 – 15.04.2014

 

Nie wydano zaleceń

 

2.

 

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna

 

Ocena stanu sanitarnego piaskownicy i działki przedszkolnej

 

30.07.2014

 

Nie wydano zaleceń

 

 

 

 

1.

 

Kuratorium Oświaty w Katowicach

 

Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa  i higieny podczas pobytu   w przedszkolu 

 

09.03.2015

 

Nie wydano zaleceń

 

2.

 

Kuratorium Oświaty w Katowicach

 

Ocena pracy dyrektora

 

12.03.2015

 

Nie wydano zaleceń

 

3.

 

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna

 

– Ocena stanu sanitarnego przedszkola

– Urzędowa kontrola kuchni 

 

13-14.04.2015

 

Nie wydano zaleceń

 

4.

 

Urząd Miasta Chorzów

 

 

– Akta osobowe w zakresie prawidłowego ich prowadzenia, nagród jubileuszowych i dodatku stażowego, badań okresowych, szkoleń bhp, zakresów obowiązków

– Wypłata dodatków z tytułu godzin nadliczbowych dla pracowników administracji i obsługi

– Kontrola wydatków jednostki w roku 2012 i 2013

–   Prawidłowość gospodarowania pomieszczeniami i mieniem placówki

– Świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych przez osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych

 

15.04.2015

 

Nie wydano zaleceń

 

5.

 

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna

 

Ocena stanu sanitarnego piaskownicy i działki przedszkolnej 

 

30.06.2015

 

Nie wydano zaleceń

 

 

 

 

 

 

1.

 

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna

 

Ocena stanu sanitarnego placówki w związku ze złożoną interwencją rodzica

(obowiązek rodziców do przyprowadzania do przedszkola zdrowych dzieci; procedura postępowania

z chorym dzieckiem) 

 

26.02.2016

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości

 

Nie wydano zaleceń

 

2. 

 

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna

 

Ocena stanu sanitarnego przedszkola oraz urzędowa kontrola kuchni

 

30 - 31.05.2016 

 

Nie wydano zaleceń

 

 

 

 

1.

 

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna

 

Ocena stanu sanitarnego przedszkola oraz urzędowa kontrola kuchni

 

27 - 28.04.2017 

 

Nie wydano zaleceń

 

2.

 

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Chorzów

 

Dostosowanie strony internetowej do osób niepełnosprawnych

 

19 - 26.06.2017

 

Wprowadzenie zmian w zakresie:

– podświetlenie menu

–  zlikwidowanie nieaktywnego paska w menu 

 

 


1.

 

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna

 

Ocena stanu sanitarnego przedszkola oraz urzędowa kontrola kuchni

 

 

09.03-12.03.2018 

 

Nie wydano zaleceń


2.

 

Kuratorium Oświaty w Katowicach

 

Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

04.12.2018 

 

Nie wydano zaleceń

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Danuta Czapla, dnia: 2018-12-20
utworzony: 18-11-2012 / modyfikowany: 20-12-2018
wprowadził(a): Danuta Czapla
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie 2020, kontakt: przedszkolank@wp.pl