BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 18 w ChorzowiePrzedszkole nr 18 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
STATUS PRAWNY

Przedszkole nr 18 w Chorzowie w świetle art. 6 ust 1 pkt 1 – 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 – tekst jednolity) jest przedszkolem publicznym, które:

·          realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego

·          zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie

·          przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności

·          zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Chorzów.

Organem sprawujacym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach


Podstawy prawne działania przedszkola stanowią:

·        Ustawa o systemie oświaty

·        Uchwała Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 20 grudnia 1990 roku w sprawie przejęcia prowadzenia szkół podstawowych oraz placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczo – wychowawczych jako  zadania własne

·        Uchwała nr LIII/1025/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe

·         Karta Nauczyciela

·         Kodeks Pracy

·         Ustawa o pracownikach samorządowych

·         Statut Przedszkola nr 18 w Chorzowie

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Danuta Czapla, dnia: 2012-11-26
utworzony: 26-11-2012 / modyfikowany: 18-12-2012
wprowadził(a): Danuta Czapla
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie 2020, kontakt: przedszkolank@wp.pl