BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 18 w ChorzowiePrzedszkole nr 18 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY PRZEDSZKOLA

Treść strony

wersja do druku
RADA RODZICÓW

W przedszkolu działa Rada Rodziców, w skład której wchodzą przedstawiciele poszczególnych oddziałów wybierani w sposób tajny na zebraniu inaugurującym rok szkolny.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa m.in. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów placówki, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki. Do kompetencji rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: programu wychowawczego placówki, programu profilaktyki, opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora placówki.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin działalności radyosoba odpowiedzialna za treść: Danuta Czapla, dnia: 2012-11-26
utworzony: 26-11-2012 / modyfikowany: 26-11-2012
wprowadził(a): Danuta Czapla
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie 2020, kontakt: przedszkolank@wp.pl