BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 18 w ChorzowiePrzedszkole nr 18 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót BUDŻET JEDNOSTKI

Treść strony

wersja do druku
Sprawozdania opisowe

 

 

Dział 801  -  Oświata i wychowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2011 – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104

1.    Nazwa zadania:

1a.  Numer zadania:

2.    Rodzaj zadania inwestycyjnego: jednoroczne

3.    Okres realizacji zadania: 2011 r.

4.    Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

       przedsięwzięcia:

5.    Poniesione wydatki:

 

Placówka

Nazwa zadania

§

Sposób finansowania

Plan pierwotny

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania

P Nr 1

Obieraczka do ziemniaków i drzwi antywłamaniowe

6060

środki budżetowe

17.000

17.000

17.000,00

100,00 %

P Nr 3

Szatkownica do warzyw

6060

środki budżetowe

10.000

  4.472

  4.471,05

  99,98 %

P Nr 7

Laptop

6060

środki

budżetowe

  3.500

  3.500

  3.500,00

100,00 %

P Nr 8

Zestaw komputerowy

 i instalacja systemu alarmowego

6060

środki budżetowe

  3.500

13.855

13.855,00

100,00 %

P Nr 9

Klimatyzacja do kuchni

6060

środki

budżetowe

  7.000

  7.000

  6.999,93

100,00 %

P Nr 13

Stół stalowy do kuchni

6060

środki

budżetowe

  6.000

  6.764

  6.763,77

100,00 %

P Nr 16

Kuchnia gazowo- elektryczna

6060

środki

budżetowe

  5.000

  5.500

  5.498,10

  99,97 %

P Nr 17

Kuchnia gazowa

6060

środki

budżetowe

10.000

10.000

  9.950,00

  99,50 %

P Nr 18

Okap kuchenny i obieraczka do ziemniaków

6060

środki

budżetowe

14.142

10.957

10.956,30

  99,99 %

P Nr 19

Zmywalnia

 do kuchni

6060

środki

budżetowe

  6.500

  6.500

  6.500,00

100,00 %

P Nr 20

Patelnia elektryczna

6060

środki

budżetowe

  5.500

  5.500

  5.500,01

100,00 %

P Nr 21

Kuchnia gazowa

6060

środki

budżetowe

  3.600

  3.600

  3.600,00

100,00 %

P Nr 25

Stół stalowy do kuchni

6060

środki

budżetowe

  4.500

  4.629

  4.628,54

  99,99 %

P Nr 26

Zestaw komputerowy

6060

środki

budżetowe

  4.500

  4.500

  4.500,00

100,00 %

 

 

Razem:

 

 

 

 

100.742

 

103.777

 

103.722,70

 

 99,95 %

 

 

6.   Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

     

      P Nr   3 – środki w wysokości 5.528 zł zostały przesunięte na § 4270 – zakup usług

                      remontowych /zgodnie z faktycznymi potrzebami/ ; zrezygnowano z zakupu

                      planowanych: szafy stalowej i stołu stalowego do kuchni i zakupiono

                      szatkownicę do warzyw;

      P Nr   8 – w planie pierwotnym zaplanowano tylko zestaw komputerowy, natomiast

                      w trakcie roku z § 4010 – wynagrodzenia przesunięto środki na instalację

                      systemu alarmowego;

      P Nr 13 – paragraf został zwiększony o brakujące środki na realizację planowanego

                      zadania;

      P Nr 16 – paragraf został zwiększony o brakujące środki na realizację planowanego

                      zadania;

      P Nr 18 – paragraf został zmniejszony z tytułu realizacji zadań po niższych kosztach

                      niż planowano; niewykorzystane środki przeznaczono na wydatki bieżące;

      P Nr 25 – paragraf został zwiększony o brakujące środki na realizację planowanego

                      zadania;

 

7.   Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

8.   Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

9.   Stopień realizacji programu wieloletniego:  nie dotyczy

 

10. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA 2012 r. – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104

1.    Nazwa zadania:

1a.  Numer zadania:

2.    Rodzaj zadania inwestycyjnego: jednoroczne

3.    Okres realizacji zadania: 2012 r.

4.    Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

       przedsięwzięcia:

5.    Poniesione wydatki:

 

Placówka

Nazwa zadania

§

Sposób finansowania

Plan pierwotny

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania

P Nr 1

Mikser, stół metalowy, szafa magazynowa, zamrażarka

6060

środki budżetowe

16.000

16.000

16.000,00

100,0 %

P Nr 3

Sokowirówka i maszyna do ciasta

6060

środki budżetowe

10.000

   8.851

  8.850,47

100,0 %

P Nr 5

Piekarnik elektryczny

6060

środki

budżetowe

  3.800

   

 

 

P Nr 7

Piekarnik elektryczny

6060

środki budżetowe

  3.500

   3.500

  3.500,00

100,0 %

P Nr 9

Kserokopiarka

6060

środki

budżetowe

  6.500

   4.000

  3.990,00

  99,8 %

P Nr 11

Piec gazowy do kuchni

6060

środki

budżetowe

12.000

 12.930

12.930,00

100,0 %

P Nr 13

BEMAR elektryczny, monitoring obiektu

6060

środki

budżetowe

  5.000

 12.000

12.723,17

106,3 %

P Nr 16

Urządzenie do obróbki technologicznej

6060

środki

budżetowe

10.000

 10.000

   9.999,90

 100,0 %

P Nr 18

Kuchnia gazowa czteropalnikowa

6060

środki

budżetowe

10.946

11.946

 11.946,01

100,0 %

P Nr 19

Szatkownica do warzyw

6060

środki

budżetowe

  6.000

  6.418

   6.418,00

100,0 %

P Nr 26

Obieraczka do warzyw

6060

środki

budżetowe

  4.000

  4.000

   4.000,00

100,0 %

P Nr 29

 

6060

środki

budżetowe

  6.500

  8.750

   8.745,30

100,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 94.246

 

 98.395

 

 99.102,85

 

 100,7 %

 

 

6.   Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

     

      P Nr   3 – zaoszczędzone środki przesunięto na zakup pomocy dydaktycznych;

      P Nr   5 – w związku z możliwością zakupu planowanego pieca do kuchni za ok. 3,000 zł

                      (ceny promocyjne), środki w całości zostaną przesunięte w miesiącu sierpniu

                      na § 4210;

      P Nr   9 – przesunięto zaoszczędzone pieniądze na § 4210 na zakup 2-ej kserokopiarki

                       w cenie 2.500 zł;

      P Nr 11 – paragraf został zwiększony o brakujące środki na realizację planowanego

                      zadania;

      P Nr 13 – zmieniono przeznaczenie zaplanowanych środków i zgodnie z zaleceniami

                      Sanepid-u zakupiono urządzenie do podtrzymywania temperatury potraw;

                      zwiększono plan na zakup monitoringu obiektu w wysokości 7.000 zł;

      P Nr 18 – paragraf został zwiększony o brakujące środki na realizację planowanego

                      zadania;

      P Nr 19 – paragraf został zwiększony o brakujące środki na realizację planowanego

                      zadania;

      P Nr 26 – zmieniono przeznaczenie zaplanowanych środków; zamiast zaplanowanego

                      zestawu komputerowego, zakupiono obieraczkę do warzyw w ramach wymiany

                        sprzętu zużytego i niezbędnego;

      P Nr 29 – zmieniono przeznaczenie zaplanowanych środków; zamiast planowanej

                      kserokopiarki, zakupiono w miejsce zepsutej nową kuchnię elektryczną;

                      paragraf został zwiększony o brakujące środki z § 4210:

 

      7.   Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania:

      P Nr 13 – wydatek na monitoring obiektu przekroczył plan o zł 723,17. Zgodnie z

                      wyjaśnieniem Dyrektora placówki, w trakcie instalowania systemu zaistniała

                      potrzeba zamontowania większej ilości kamer niż zakładano. Prace w tym

                      zakresie i zapłata faktury odbyły się pod koniec roku i nie było już możliwości

                      dokonania niezbędnych zmian w planie finansowym.

                       

 

8.   Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

9.   Stopień realizacji programu wieloletniego:  nie dotyczy

 

10. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

 

W zakresie obsługiwanych przez ZEFO placówek, informacje o wielkości nieściągniętych należnościach pokazuje sprawozdanie Rb-N za 2012 r. i załączniki do sprawozdania.

W każdym przypadku były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.

Odpisy aktualizujące należności wymagalne za 2012 r. w rozdziale 80104 wyniosły

zł 14.975,54

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2013 r. – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104

1.  Nazwa zadania:

2.  Numer zadania:

3.  Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

     przedsięwzięcia: wg tabeli

4.    Poniesione wydatki:

Placówka

Nazwa zadania

§

Sposób finansowania

Plan pierwotny

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania

P Nr 4

2 zmywarki

6060

środki budżetowe

  9.594

  8.917

  8.916,59

100,00 %

P Nr 5

Kserokopiarka

6060

środki budżetowe

  4.000

  4.000

  3.996,27

  99,91 %

P Nr 8

Urządzenie pomiarowe PMS

6060

środki

budżetowe

 

16.408

 16.408,20

100,00 %

P Nr 9

Zestaw komputerowy

6060

środki budżetowe

  4.000

  4.000

   3.990,00

  99,75 %

P Nr 13

1. Piec    

    konwekcyjny

2. Zestaw

    nagłaśniający

 

6060

 

środki

budżetowe

  5.500

  5.500

 

  3.900

   5.499,33

 

   3.900,00

  99,99 %

 

100,00 %

P Nr 16

Stanowisko obróbki techn.

6060

środki

budżetowe

  5.500

  5.500

   5.473,50

  99,52 %

P Nr 18

Krajalnica do chleba i wędlin

6060

środki

budżetowe

  4.317

  4.317

   4.317,00

 100,00 %

P Nr 19

Obieraczka do ziemniaków

6060

środki

budżetowe

  7.000

  7.000

  7.000,00

 100,00 %

P Nr 21

Szafa ze stali nierdzewnej

6060

środki

budżetowe

  6.000

  6.000

  5.966,67

   99,44 %

P Nr 23

Patelnia elektryczna

6060

środki

budżetowe

  4.700

  4.700

  4.700,00

100,00 %

P Nr 24

Urządzenie wielofunkcyjne

6060

środki

budżetowe

  7.500

  7.500

  7.495,00

100,00 %

P Nr 25

Szafa ze stali nierdzewnej

6060

środki

budżetowe

  5.500

  5.500

  5.500,01

100,00 %

P Nr 26

Patelnia elektryczna

6060

środki

budżetowe

  4.000

  4.293

  4.292,70

100,00 %

P Nr 27

Zmywarka do naczyń

6060

środki

budżetowe

  6.500

  5.488

  5.487,20

  99,99 %

P Nr 29

Patelnia elektryczna

6060

środki

budżetowe

  5.400

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 79.511

 

 93.023

 

 92.942,47

 

 99,91 %

5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

     

    P Nr   4 - niewykorzystane środki zostały przesunięte na inny paragraf rzeczowy

                    w planie finansowym placówki;

    P Nr   8 -  inwestycja związana jest z wprowadzeniem monitoringu mediów w

                    placówce przez firmę Introbat;

    P Nr 13 - zmieniono przeznaczenie środków z zakupu szafy stalowej na równie

                    niezbędny piec konwekcyjny; zmianę uzasadniono tym, że dopiero

                    w przyszłym roku będzie przeprowadzony remont zmywalni, co umożliwi

                    wstawienie szafy; wykorzystano oszczędności w § 4260 i zakupiono

                    sprzęt nagłaśniający, który jest niezbędny w tak dużym przedszkolu,

    P Nr 26 - zmieniono przeznaczenie środków z zestawu komputerowego na

                    bardziej potrzebną patelnię elektryczną, ze względu na zły stan

                    techniczny dotychczas używanej;

    P Nr 29 - środki zostały przesunięte na § 4210 w związku z koniecznością zakupu

                   mebli kuchennych z wbudowanym zlewem dwukomorowym, zgodnie

                   z decyzją SANEPID-u w Chorzowie;

 

     

6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

 

Wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:

 

Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu

zbiorczym obejmującym przedszkola Rb-N  za 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

Placówka

Tytułem

Dochody budżetowe

P Nr 1

wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu

517,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 3

"

9 331,70

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 4

"

3 806,30

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 5

"

1 683,60

 

/godziny dodatkowe, żywienie i zajęcia dodatkowe/

 

P Nr 6

"

1 142,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 8

"

6 543,50

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 9

"

9 689,74

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 11

"

2 626,20

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 12

"

537,80

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 13

"

8 395,40

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 16

"

789,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 17

"

5 668,70

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 18

"

76,50

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 22

"

340,50

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 23

"

6 284,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 26

"

10 366,63

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 27

"

84,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

Razem:

 

67 882,57

 

 

W trakcie 2013 r. dokonano odpisów aktualizujących należności wymagalne w placówkach:

 

1. Przedszkole Nr 3                                                           na kwotę zł 7.350,30

2. Przedszkole Nr 4                                                           na kwotę zł 1.201,50

3. Przedszkole Nr 6                                                           na kwotę zł    557,00

4. Przedszkole Nr 8                                                           na kwotę zł    795,60

5. Przedszkole Nr 9                                                           na kwotę zł 1.142,80

6. Przedszkole Nr 13                                                         na kwotę zł 1.374,50

 

Pozostają również odpisy dokonane do końca 2012 r. w poniższych placówkach:

 

1. Przedszkole Nr 05                                                        na kwotę zł 1.053,60

2. Przedszkole Nr 08                                                        na kwotę zł 3.961,50

3. Przedszkole Nr 09                                                        na kwotę zł 6.813,94

 

W każdym przypadku w celu ściągnięcia należności były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.

 

 

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2014 r. – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104

1.  Nazwa zadania:

2.  Numer zadania:

3.  Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

     przedsięwzięcia: wg tabeli

4.  Poniesione wydatki:

Placówka

Nazwa zadania

§

Sposób finansowania

Plan pierwotny

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania

P Nr 1

Stół z komorami, stół przyścienny

6060

środki budżetowe

   7.212

 

   7.212

   7.211,99

100,00 %

P Nr 5

Obieraczka do warzyw

6060

środki budżetowe

   7.000

   7.000

   6.669,06

  95,26 % 

P Nr 7

Zmywarka

6060

środki

budżetowe

   3.500

   4.822

   4.821,40

100,00 %

P Nr 8

Kuchnia gazowa i zmywarka

6060

środki budżetowe

 24.000

 21.609

 21.609,00

100,00 %

P Nr 9

Obieraczka do ziemniaków i szatkownica do warzyw

6060

środki

budżetowe

 23.350

 23.350

 23.264,00

  99,63 %

P Nr 16

Zmywarka

6060

środki

budżetowe

    6.500

   

 

 

P Nr 17

Patelnia elektryczna

6060

środki

budżetowe

    5.732

 

 

 

P Nr 18

Zestaw komputerowy

6060

środki

budżetowe

    4.000

   4.000

  4.000,00

100,00 %

P Nr 19

Sokowirówka

6060

środki

budżetowe

    4.500

   5.900

   5.900,00

100,00 %

P Nr 20

Piec do podgrzewania wody

6060

środki

budżetowe

    5.000

   5.000

  4.997,00

  99,94 %

P Nr 21

Zestaw komputerowy

6060

środki

budżetowe

    5.500

   4.500

  4.500,00

100,00 %

P Nr 23

Szatkownica i obieraczka do warzyw

6060

środki

budżetowe

  10.000

 10.000

  9.999,97

100,00 %

P Nr 24

Szatkownica do warzyw

6060

środki

budżetowe

    5.941

   5.941

  5.940,90

100,00 %

P Nr 25

Zestaw komputerowy

6060

środki

budżetowe

    5.000

   5.000

  4.997,00

  99,94 %

P Nr 26

Mikser planetarny

6060

środki

budżetowe

  10.655

 10.655

  10.655,00

100,00 %

P Nr 27

Obieraczka do warzyw i patelnia elektryczna

6060

środki

budżetowe

 11.000

  9.200

    9.200,00

100,00 %

P Nr 29

Kserokopiarka

6060

środki budżetowe

   8.000

  8.000

    7.999,99

100,00 %

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

146.890

 

132.189

 

 131.765,31

 

 99,68 %

 

 

5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

     

    P Nr   7 - w związku z awarią dotychczasowej zmywarki zmieniono przeznaczenie na

                    zakup nowej; zwiększono plan finansowy o brakujące środki;

    P Nr   8 -  oszczędności przesunięto na paragraf 4210;  

    P Nr 16 – zmieniono przeznaczenie środków i przesunięto na paragraf 4210;

    P Nr 17 – zmieniono przeznaczenie środków na zakup wyposażenia kuchni

                    o wartościach jednostkowych nie kwalifikujących do zakupów inwestycyjnych;

    P Nr 19 – w związku ze zmianą zakupu zlewu ze stali nierdzewnej na sokowirówkę

                    zwiększono plan finansowy o brakujące środki;

    P Nr 21 -  oszczędności przesunięto na paragraf 4210;

    P Nr 27 – oszczędności przesunięto na paragraf 4210;

 

6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli.

 

  

 

INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:

 

Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu

 

zbiorczym obejmującym przedszkola Rb-N  za 4 kwartały 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placówka

Tytułem

Dochody budżetowe

P Nr 1

wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu

1 294,50

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 3

"

13 929,80

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 4

"

5 342,50

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 5

"

2 264,10

 

/godziny dodatkowe, żywienie i zajęcia dodatkowe/

 

P Nr 6

"

1 757,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 7

"

 

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 8

"

5 646,10

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 9

"

9 048,74

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 11

"

2 090,10

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 12

"

811,90

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 13

"

10 607,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 16

"

488,50

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 17

"

4 832,01

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 18

"

 

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 22

"

151,50

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 23

"

656,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 25

"

123,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 26

"

10 356,30

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 27

"

39,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 29

"

84,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

Razem:

 

69 522,05

       

 

W trakcie 2014 r. dokonano odpisów aktualizujących należności wymagalne w placówkach:

 

2. Przedszkole Nr 4                                                           na kwotę zł       394,00

3. Przedszkole Nr 8                                                            na kwotę zł       195,00

4. Przedszkole Nr 9                                                           na kwotę zł       428,00

5. Przedszkole Nr 11                                                         na kwotę zł         69,20

6. Przedszkole Nr 12                                                         na kwotę zł       216,10

7. Przedszkole Nr 13                                                         na kwotę zł    1.391,30

8. Przedszkole Nr 17                                                         na kwotę zł    4.480,40

 

W trakcie 2014 r. zmniejszono odpis aktualizujący poprzez ściągnięcie zaległej wpłaty:

 

1. Przedszkole Nr 3                                                           na kwotę zł    5.383,40

 

Pozostają również odpisy dokonane do końca 2013 r. w poniższych placówkach:

 

1. Przedszkole Nr 3                                                           na kwotę zł 1.966,90

2. Przedszkole Nr 4                                                           na kwotę zł 1.201,50

3. Przedszkole Nr 5                                                           na kwotę zł 1.053,60

4. Przedszkole Nr 6                                                           na kwotę zł    557,00

5. Przedszkole Nr 8                                                           na kwotę zł 4.757,10

6. Przedszkole Nr 9                                                           na kwotę zł 7.956,74

7. Przedszkole Nr 13                                                          na kwotę zł 1.374,50

 

 

W każdym przypadku w celu ściągnięcia należności były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.

 

 

 

  

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2015 rok  – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104

1. Nazwa zadania: wg tabeli

2. Numer zadania:

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

    przedsięwzięcia: wg tabeli

4. Poniesione wydatki:

 

Placówka

Nazwa zadania

§

Sposób finansowania

Plan pierwotny

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania

P Nr 8

Zamrażarka

6060

środki budżetowe

   4.000

 

   4.000

   4.000,00

   100 %

P Nr 11

Chłodziarko-zamrażarka Wyposażenie ogrodu przedsz. domek

6060

środki budżetowe

   3.500

 

   

   3.549

 

   6.701

   3.549,00

 

   6.700,01

   100 %

 

   100 %

P Nr 12

Zmywarko-wyparzarka

6060

środki

budżetowe

   6.000

   6.000

    5.999,00

    100 %

P Nr 16

Szafa chłodnicza

6060

środki budżetowe

   6.500

   5.304

    5.303,39

    100 %

P Nr 18

Zmywarka

6060

środki

budżetowe

   5.781

   5.781

    5.781,00

    100 %

P Nr 22

Piec gazowy

 

Sokowirówka

6060

środki

budżetowe

   7.000

 

  

   5.330

 

   5.656

    5.329,59

 

    5.655,79

    100 %

 

    100 %

P Nr 24

Obieraczka

6060

środki

budżetowe

    5.650

   5.650

   5.499,99

      97 %

P Nr 26

Szafa chłodnicza

6060

środki

budżetowe

    3.923

   6.000

   6.000,00

    100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

  42.354

 

  53.971

 

 53.817,77

 

      99 %

 

5.   Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

     

      P Nr 11 – środki na zakup domku do ogrodu przedszkolnego przesunięto z § 4210;

                       zakup był niezbędny w związku z likwidacją starego;

      P Nr 16 – w związku z generalnym remontem kuchni środki przesunięto na § 4210

                      w celu wyposażenia kuchni o wartościach jednostkowych nie kwalifikujących

                      do zakupów inwestycyjnych; na doposażenie kuchni przedszkole otrzymało

                      dodatkowe środki z Wydziału Inwestycji na zakup szafy chłodniczej;

      P Nr 22 – środki na zakupy inwestycyjne zostały zwiększone z § 4210 na zakup

                      sokowirówki niezbędnej do nowych wymogów żywieniowych;

      P Nr 26 – środki na zakup droższej niż zaplanowano szafy chłodniczej zostały

                      przesunięte z § 4260;

     

6.   Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

7.   Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

8.   Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

 

REALIZACJA DOCHODÓW

  

 

INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

 

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:

 

Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu

 

zbiorczym obejmującym przedszkola Rb-N  za 4 kwartały 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placówka

Tytułem

Dochody budżetowe

P Nr 1

wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu

 820,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 3

"

4 250,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 4

"

5 860,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 5

"

1 507,60

 

/godziny dodatkowe, żywienie i zajęcia dodatkowe/

 

P Nr 6

"

3 560,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 7

"

                       263,00 

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 8

"

9 019,10

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 9

"

                   10 453,74

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 11

"

2 604,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 12

"

546,30

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 13

"

7 688,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 16

"

998,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 17

"

3 295,55

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 18

"

 

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 22

"

411,50

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 23

"

362,88

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 25

"

 

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 26

"

11 096,61

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 27

"

286,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 29

"

84,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

Razem:

 

63 106,28

       

 

 

W trakcie 2015 r. dokonano odpisów aktualizujących należności wymagalne w placówkach:

 

1. Przedszkole Nr 9                                                            na kwotę zł    1 085,00

2. Przedszkole Nr 13                                                         na kwotę zł    6 436,40

 

W trakcie 2015 r. zmniejszono odpis aktualizujący poprzez ściągnięcie zaległej wpłaty:

 

1. Przedszkole Nr 3                                                           na kwotę zł    1 150,30

2. Przedszkole Nr 9                                                           na kwotę zł       207,00

3. Przedszkole Nr 17                                                         na kwotę zł    1 643,05

 

Pozostają również odpisy dokonane do końca 2014 r. w poniższych placówkach:

 

1.   Przedszkole Nr 3                                                                     na kwotę zł       816,60

2.   Przedszkole Nr 4                                                                     na kwotę zł    1 595,50

3.   Przedszkole Nr 5                                                                     na kwotę zł    1 053,60

4.   Przedszkole Nr 6                                                                     na kwotę zł       557,00

5.   Przedszkole Nr 8                                                                     na kwotę zł    4 952,10

6.   Przedszkole Nr 9                                                                      na kwotę zł     8 177,74

7.   Przedszkole Nr 11                                                                    na kwotę zł          69,20

8.   Przedszkole Nr 12                                                                   na kwotę zł        216,10

9.   Przedszkole Nr 13                                                                   na kwotę zł     2 765,80

10. Przedszkole Nr 17                                                                   na kwotę zł     2 837,35

 

W każdym przypadku w celu ściągnięcia należności były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.

  

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2016 rok  – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104

1. Nazwa zadania: wg tabeli

2. Numer zadania:

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

    przedsięwzięcia: wg tabeli

4. Poniesione wydatki:

 

Placówka

Nazwa zadania

§

Sposób finansowania

Plan pierwotny

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania

P Nr 18

 

Nie dotyczy

 

5.   Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

     P nr 18 –  nie dotyczy

 6.  Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

     P nr 18 – nie dotyczy   

 7.  Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

     P nr 18 – nie dotyczy

 8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

 

    P nr 18 – nie dotyczy 

 

 

INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:

 

 

Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu

zbiorczym obejmującym przedszkola Rb-N  za 4 kwartały 2016 r.

  

   
     
     

Placówka

Tytułem

Dochody budżetowe

P Nr 1

wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu

777,50

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 3

"

3 180,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 4

"

10 696,50

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 5

"

1 856,60

 

/godziny dodatkowe, żywienie i zajęcia dodatkowe/

 

P Nr 6

"

3 743,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 7

"

337,50

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 8

"

7 435,10

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 9

"

11 972,24

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 11

"

5 068,30

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 12

"

799,80

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 13

"

7 318,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 17

"

2 145,20

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 18

"

674,30

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 22

"

811,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 23

"

3 355,46

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 26

"

11 832,45

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 27

"

286,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

P Nr 29

"

84,00

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

Razem:

 

72 372,95

 

W trakcie 2016 r. dokonano odpisów aktualizujących należności wymagalne w placówce:

1. Przedszkole Nr 17                                                         na kwotę zł   85,00

 

W trakcie 2016 r. zmniejszono odpis aktualizujący poprzez ściągnięcie zaległej wpłaty:

1. Przedszkole Nr 17                                                         na kwotę zł    367,05

 

W trakcie 2016 r. umorzono należności wymagalne:

1. Przedszkole Nr 17                                                         na kwotę zł     285,10

2. Przedszkole Nr 12                                                         na kwotę zł     212,80

 

Pozostają  odpisy:

1. Przedszkole Nr 3                                                na kwotę zł    811,00

2. Przedszkole Nr 4                                                na kwotę zł 1.595,50

3. Przedszkole Nr 5                                                na kwotę zł 1.053,60

4. Przedszkole Nr 6                                                na kwotę zł    557,00

4. Przedszkole Nr 8                                                na kwotę zł 4.952,10

5. Przedszkole Nr 9                                                na kwotę zł 9.262,74

6. Przedszkole Nr 11                                               na kwotę zł     67,00

8. Przedszkole Nr 13                                               na kwotę zł 7.318,00

9. Przedszkole Nr 17                                               na kwotę zł 2.093,30

 

W każdym przypadku w celu ściągnięcia należności były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.

 

 

1. Nazwa zadania: wg tabeli

2. Numer zadania:

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

    przedsięwzięcia: wg tabeli

4. Poniesione wydatki:

 

Placówka

Nazwa zadania

§

Sposób finansowania

Plan pierwotny

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania

P Nr 18

Piec konwekcyjny

6060

środki

budżetowe

  13.837

 21.952

 21.951,32

  100,0 %

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

13.837

 

21.952

 

21.951,32

  

100,0 %

 

5.   Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

      Zwiększenia w trakcie roku były zgodne z zapotrzebowaniem przedszkoli,

      w ramach wymiany starego na nowy sprzęt lub sprostaniu wymagań wynikających

      z obowiązujących przepisów.

6.   Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

7.   Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

      Nie dotyczy

 

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

 

 

 

 

INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:

 

Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu

zbiorczym obejmującym przedszkola Rb-N  za 2017 r.

     

Placówka

Tytułem

Dochody budżetowe

P Nr 18

"

5 089,29

 

/godziny dodatkowe i żywienie/

 

Razem:

 

5 089,29

 

W trakcie 2017 r. Przedszkole Nr 18 dokonało odpis aktualizujący należności wymagalne na kwotę zł 179,45.

W każdym przypadku w celu ściągnięcia należności były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.

 

Zbiorcze sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok, dla wszystkich chorzowskich jednostek oświatowych obsługiwanych przez ZEFO

http://zefo.bip.chorzow.eu/index.php?id=155548511314657377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Danuta Czapla, dnia: 2018-03-13
utworzony: 18-11-2012 / modyfikowany: 04-06-2019
wprowadził(a): Danuta Czapla
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie 2020, kontakt: przedszkolank@wp.pl