BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 18 w ChorzowiePrzedszkole nr 18 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót BUDŻET JEDNOSTKI

Treść strony

wersja do druku
Plan finansowy - 2012 rok

PLAN FINANSOWO – RZECZOWY

2012 ROK

Dokument utworzony przez ZEFO w Chorzowie

Dochody

Dział                                                                                                                                                          801

Rozdział                                                                                                                                                    80104

 

Par.

 

Zadanie

 

Wyszczególnienie

 

Plan

2012 r.

 

 

 

 

0690

 

Wpływy z różnych opłat

156 180

0750

 

Dochody z najmu i dzierżawy

 

0830

 

Wpływy z usług

72 556

0920

 

Odsetki

540

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

16 835

 

 

RAZEM PRZYCHODY

246 111

 

    Chorzów, dnia 24.01.2012 roku


 

PLAN FINANSOWO – RZECZOWY

2012 ROK

Wydatki

Dział                                                                                                                                                          801

Rozdział                                                                                                                                                    80104

 

Dział

 

Rozdz.

 

Par.

 

Poz.

 

Zadanie

 

Wyszczególnienie

 

Plan

2012 r.

801

80104

3020

 

 

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

3 830

 

 

 

 

 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

942

 

 

 

 

 

Jednorazowe odszkodowanie

 

 

 

 

 

 

Odprawy pośmiertne

 

 

 

 

 

 

Świadczenia wynikające z przep. BHP

300

 

 

 

 

 

Wyżywienie personelu

2 588

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

521 359

 

 

 

 

006-001

Wynagrodzenia osobowe pracowników

516 594

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia nauczycieli

314 155

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia admin. i obsługi

197 324

 

 

 

 

 

Nagrody nauczycieli

3 142

 

 

 

 

 

Nagrody admin. i obsługi

1 973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006-002

Odprawy

 

 

 

 

 

006-003

Nagrody jubileuszowa

4 765

 

 

 

 

006-004

Awans zawodowy

 

 

 

 

 

006-005

Zasiłki na zagospodarowanie

 

 

 

 

 

006-006

Nauczanie indywidualne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4040

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

39 754

 

 

4110

 

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

84 009

 

 

4120

 

 

Składki na Fundusz Pracy

13 631

 

 

4140

 

 

PFRON

 

 

 

4170

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe

10 667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

Zakup materiału i wyposażenia

23 607

 

 

 

 

 

Zakup materiału i wyposażenia

23 607

 

 

 

 

 

Opał

 

 

 

4220

 

 

Zakup środków żywności

72 556

 

 

4230

 

 

Zakup leków i materiałów medycznych

 

 

 

4240

 

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

8 368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

Zakup energii

45 540

 

 

4270

001

011-119

Zakup usług remontowych

3 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4280

 

 

Zakup usług zdrowotnych

1 040

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

32 418

 

 

 

 

 

Zakup usług pozostałych

32 418

 

 

 

 

 

Czynsze, wynajem sal, przewozy uczniów

 

 

 

 

 

 

Pozostałe usługi-zajęcia dodatkowe płatne przez rodziców

16 710

 

 

 

 

 

Pozostałe usługi

15 708

 

 

 

 

 

Konkursy przedmiotowe

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie do programów kulturalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4350

 

 

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

 

 

4360

 

 

Zakup usług telefonii komórkowej

 

 

 

4370

 

 

Zakup usług telefonii stacjonarnej

1 657

 

 

4390

 

 

Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz. analiz i opinii

 

 

 

4410

 

 

Podróże służbowe krajowe

149

 

 

4420

 

 

Podróże służbowe zagraniczne

 

 

 

4430

 

 

Różne opłaty i składki-ubezpieczenia majątkowe

1 200

 

 

4440

 

 

Odpis na ZFŚS

33 359

 

 

 

 

 

Odpis na ZFŚS – dla pracowników

32 009

 

 

 

 

 

Odpis na ZFŚS – dla emerytów nauczycieli

1 350

 

 

4510

 

 

Opłaty na rzecz budżetu państwa

 

 

 

4580

 

 

Pozostałe odsetki

 

 

 

4700

 

 

Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cyw.

700

 

 

6060

 

 

Zakupy inwestycyjne

10 946

 

 

 

 

 

RAZEM WYDATKI

908 290

 

Chorzów, dnia 24.01.2012 roku


 

PLAN FINANSOWO – RZECZOWY

2012 ROK

Wydatki

Dział                                                                                                                                                          801

Rozdział                                                                                                                                                    80146

 

Dział

 

Rozdz.

 

Par.

 

Poz.

 

Zadanie

 

Wyszczególnienie

 

Plan

2012 r.

801

80104

3020

 

 

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

107

 

 

 

 

 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

107

 

 

 

 

 

Jednorazowe odszkodowanie

 

 

 

 

 

 

Odprawy pośmiertne

 

 

 

 

 

 

Świadczenia wynikające z przep. BHP

 

 

 

 

 

 

Wyżywienie personelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36 104

 

 

 

 

006-001

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36 104

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia nauczycieli

35 751

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia admin. i obsługi

 

 

 

 

 

 

Nagrody nauczycieli

353 

 

 

 

 

 

Nagrody admin. i obsługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006-002

Odprawy

 

 

 

 

 

006-003

Nagrody jubileuszowa

 

 

 

 

 

006-004

Awans zawodowy

 

 

 

 

 

006-005

Zasiłki na zagospodarowanie

 

 

 

 

 

006-006

Nauczanie indywidualne

 

 

 

 

 

 

Edukacja regionalna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4040

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 875

 

 

4110

 

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

5 886

 

 

4120

 

 

Składki na Fundusz Pracy

955

 

 

4140

 

 

PFRON

 

 

 

4170

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe placówki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

Zakup materiału i wyposażenia

500

 

 

 

 

 

Zakup materiału i wyposażenia

500

 

 

 

 

 

Opał

 

 

 

4230

 

 

Zakup leków i materiałów medycznych

 

 

 

4240

 

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

Zakup energii

 

 

 

4270

001

 

Zakup usług remontowych

 

 

 

 

 

 

Wydatki na zakup usług remontowych -SP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4280

 

 

Zakup usług zdrowotnych

 

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004-105

Dofinansowanie studiów

 

 

 

 

 

 

Pozostałe usługi

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4350

 

 

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

 

 

4360

 

 

Zakup usług telefonii komórkowej

 

 

 

4370

 

 

Zakup usług telefonii stacjonarnej

 

 

 

4390

 

 

Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz. analiz i opinii

 

 

 

4410

 

 

Podróże służbowe krajowe

600

 

 

4420

 

 

Podróże służbowe zagraniczne

 

 

 

4430

 

 

Różne opłaty i składki-ubezpieczenia majątkowe

 

 

 

4440

 

 

Odpis na ZFŚS

1 958

 

 

 

 

 

Odpis na ZFŚS – dla pracowników

1 958

 

 

 

 

 

Odpis na ZFŚS – dla emerytów nauczycieli

 

 

 

4510

 

 

Opłaty na rzecz budżetu państwa

 

 

 

4700

 

 

Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cyw.

400

 

 

6060

 

 

Zakupy inwestycyjne

 

 

 

 

 

 

RAZEM WYDATKI

50 385

 

Chorzów, dnia 24.01.2012 rokuosoba odpowiedzialna za treść: Danuta Czapla, dnia: 2016-09-08
utworzony: 27-11-2012 / modyfikowany: 08-09-2016
wprowadził(a): Danuta Czapla
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie 2020, kontakt: przedszkolank@wp.pl