BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 18 w ChorzowiePrzedszkole nr 18 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót BUDŻET JEDNOSTKI

Treść strony

wersja do druku
Plan finansowy - 2017 rok

PLAN FINANSOWO – RZECZOWY

2017 ROK

Dochody

Dział

Rozdział

 

801

80104

 

Par.

 

Zadanie

 

Wyszczególnienie

 

Plan

2017 r.

 

 

 

 

0660

 

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

51 983

 

 

 

 

0670

 

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

 

169 346

0920

 

Pozostałe odsetki

384

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

192

 

 

RAZEM PRZYCHODY

221 905

 Chorzów, dnia 01.01.2017 roku


PLAN FINANSOWO – RZECZOWY

2017 ROK

                   Wydatki

                             801

                         80104

 

Dział

 

Rozdz.

 

Par.

 

Poz.

 

Zadanie

 

Wyszczególnienie

 

Plan

2017 r.

801

80104

3020

 

 

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

4 997

 

 

 

 

 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

1 158

 

 

 

 

 

Jednorazowe odszkodowanie

 

 

 

 

 

 

Odprawy pośmiertne

 

 

 

 

 

 

Świadczenia wynikające z przep. BHP

720

 

 

 

 

 

Wyżywienie personelu

3 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

553 023

 

 

 

 

006-001-

Wynagrodzenia osobowe pracowników

544 023

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia nauczycieli

283 915

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia admin. i obsługi

252 710

 

 

 

 

 

Nagrody nauczycieli

4 395

 

 

 

 

 

Nagrody admin. i obsługi

3 003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006-002-

Odprawy

0

 

 

 

 

006-003-

Nagrody jubileuszowe

9 000

 

 

 

 

006-004-

Awans zawodowy

 

 

 

 

 

006-005-

Zasiłki na zagospodarowanie

 

 

 

 

 

006-006-

Nauczanie indywidualne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4040

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

52 381

 

 

4110

 

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

101 985

 

 

4120

 

 

Składki na Fundusz Pracy

14 612

 

 

4140

 

 

PFRON

0

 

 

4170

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe

6 360

 

 

4190

 

 

Nagrody konkursowe

196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

 004009

Zakup materiału i wyposażenia

16 563

 

 

 

 

 

Zakup materiału i wyposażenia

16 563

 

 

 

 

 

Opał

 

 

 

4220

 

 

Zakup środków żywności

169 346

 

 

4230

 

 

Zakup leków i materiałów medycznych

 

 

 

4240

 

 

Zakup środków dydaktycznych i książek

5 272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

Zakup energii

44 643

 

 

4270

 

 011119

Zakup usług remontowych

5 781

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4280

 

 

Zakup usług zdrowotnych

1 295

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

12 791

 

 

 

 

 

Zakup usług pozostałych

12 791

 

 

 

 

 

Czynsze, wynajem sal, przewozy uczniów

 

 

 

 

 

 

Odprowadzenie ścieków

6 005

 

 

 

 

 

Pozostałe usługi

6 786

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4360

 

 

Zakup usług telefonii stacjonarnej

1 791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4390

 

 

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

 

 

 

4410

 

 

Podróże służbowe krajowe 

627

 

 

4420

 

 

Podróże służbowe zagraniczne 

0

 

 

4430

 

 

Różne opłaty i składki 

1 268

 

 

4440

 

 

Odpisy na ZFŚS 

45 115

 

 

     

Odpisy na ZFŚS – dla pracowników

43 490

 

 

     

Odpisy na ZFŚS – dla emerytów nauczycieli

1 625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4510

 

 

Opłaty na rzecz budżetu państwa

0

 

 

4520

   

Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

1 815

 

 

4580

   

Pozostałe odsetki

0

 

 

4700

6060

 

 

Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cyw.

300

 

 

 

 

Zakupy inwestycyjne

13 837

 

 

 

 

 

RAZEM WYDATKI

1 053 998

 Chorzów, dnia 01.01.2017 roku 

PLAN FINANSOWO – RZECZOWY

2017 ROK

                                                                     Wydatki

                             801

                         80146

 

Dział

 

Rozdz.

 

Par.

 

Poz.

 

Zadanie

 

Wyszczególnienie

 

Plan

2017 r.

801

80146

3020

 

 

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

106

 

 

 

 

 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

106

 

 

 

 

 

Jednorazowe odszkodowanie

 

 

 

 

 

 

Odprawy pośmiertne

 

 

 

 

 

 

Świadczenia wynikające z przep. BHP

 

 

 

 

 

 

Wyżywienie personelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

35 559

 

 

 

 

006-001-

Wynagrodzenia osobowe pracowników

35 559

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia nauczycieli

35 207

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia admin. i obsługi

 

 

 

 

 

 

Nagrody nauczycieli

352

 

 

 

 

 

Nagrody admin. i obsługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006-002-

Odprawy

 

 

 

 

 

006-003-

Nagrody jubileuszowe

 

 

 

 

 

006-004-

Awans zawodowy

 

 

 

 

 

006-005-

Zasiłki na zagospodarowanie

 

 

 

 

 

006-006-

Nauczanie indywidualne

 

 

 

 

 

 

Edukacja regionalna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4040

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 993

 

 

4110

 

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

6 592

 

 

4120

 

 

Składki na Fundusz Pracy

945

 

 

4140

 

 

PFRON

 

 

 

4170

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe

0

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe placówki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

Zakup materiału i wyposażenia

140

 

 

 

 

 

Zakup materiału i wyposażenia

140

 

 

 

 

 

Opał

 

 

 

4230

 

 

Zakup leków i materiałów medycznych

 

 

 

4240

 

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

 

 

 

 

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek placówki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

Zakup energii

 

 

 

4270

   

Zakup usług remontowych

0

 

 

 

 

 

Wydatki na zakup usług remontowych - SP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4280

 

 

Zakup usług zdrowotnych

 

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

1 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie do studiów

 

 

 

 

 

 004105

Pozostałe usługi

1 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4360

 

 

Zakup usług telefonii stacjonarnej

 

     

 

 

 

 

 

 

4390

 

 

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

 

 

 

4410

 

 

Podróże służbowe krajowe 

200

 

 

4420

 

 

Podróże służbowe zagraniczne 

 

 

 

4430

 

 

Różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe

 

 

 

4440

 

 

Odpisy na ZFŚS 

1 958

 

 

 

 

 

Odpisy na ZFŚS – dla pracowników

1 958

 

 

 

 

 

Odpisy na ZFŚS – dla emerytów nauczycieli

 

   

4510

 

 

Opłaty na rzecz budżetu państwa

 

   

4700

6060

 

 

Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cyw.

500

 

 

 

 

Zakupy inwestycyjne

 

 

 

 

 

 

RAZEM WYDATKI

50 113

 Chorzów, dnia 01.01.2017 roku 

 

Dotacje celowe na zadania własne gminy

2017 ROK                       

 

Wydatki

 

 

Dział

 

Rozdz.

 

Par.

 

Poz.

 

Sp. fin. 

 

Zadanie

 

Wyszczególnienie

 

Plan

2017 r.

801

80104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 3.1.7.3

GC

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

102 077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 3.1.7.3

GC

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

16 932

 

 

4120

 3.1.7.3

GC

 

Składki na Fundusz Pracy

2 413

 

 

4170

 3.1.7.3

GC

 

Wynagrodzenia bezosobowe

16 945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM WYDATKI

138 367

Chorzów, dnia 01.01.2017 roku

 
osoba odpowiedzialna za treść: Danuta Czapla, dnia: 2017-03-03
utworzony: 03-03-2017 / modyfikowany: 03-03-2017
wprowadził(a): Danuta Czapla
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie 2020, kontakt: przedszkolank@wp.pl