BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 18 w ChorzowiePrzedszkole nr 18 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót BUDŻET JEDNOSTKI

Treść strony

wersja do druku
Plan finansowy - 2016 rok

PLAN FINANSOWO – RZECZOWY

2016 ROK 

 

Dokument utworzony przez ZEFO w Chorzowie                                                                                            Dochody

Dział                                                                                                                                                                  801

Rozdział                                                                                                                                                          80104

 

Par.

 

Zadanie

 

Wyszczególnienie

 

Plan

2016 r.

0690

 

Wpływy z różnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

42 845

0670

 

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

 

106 668

0920

 

Pozostałe odsetki

384

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

180

 

 

RAZEM PRZYCHODY

150077

 Chorzów, dnia 04.01.2016 roku


PLAN FINANSOWO – RZECZOWY

2016 ROK

                                                                                                                                                   Wydatki

                             801

                         80104

 

Dział

 

Rozdz.

 

Par.

 

Poz.

 

Zadanie

 

Wyszczególnienie

 

Plan

2016 r.

801

80104

3020

 

 

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

4 482

 

 

 

 

 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

1 163

 

 

 

 

 

Jednorazowe odszkodowanie

 

 

 

 

 

 

Odprawy pośmiertne

 

 

 

 

 

 

Świadczenia wynikające z przep. BHP

720

 

 

 

 

 

Wyżywienie personelu

2 599

 

 

4010

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

555 161

 

 

 

 

006-001-

Wynagrodzenia osobowe pracowników

523 600

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia nauczycieli

289 300

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia admin. i obsługi

228 019

 

 

 

 

 

Nagrody nauczycieli

4 001

 

 

 

 

 

Nagrody admin. i obsługi

2 280

 

 

 

 

006-002-

Odprawy

0

 

 

 

 

006-003-

Nagrody jubileuszowe

31 561

 

 

 

 

006-004-

Awans zawodowy

 

 

 

 

 

006-005-

Zasiłki na zagospodarowanie

 

 

 

 

 

006-006-

Nauczanie indywidualne

 

 

 

4040

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

50 608

 

 

4110

 

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

98 190

 

 

4120

 

 

Składki na Fundusz Pracy

14 068

 

 

4140

 

 

PFRON

0

 

 

4170

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe

6 360

 

 

4190

 

 

Nagrody konkursowe

196

 

 

4210

 

 

Zakup materiału i wyposażenia

28 085

 

 

 

 

 

Zakup materiału i wyposażenia

28 085

 

 

 

 

 

Opał

 

 

 

4220

 

 

Zakup środków żywności

106 668

 

 

4230

 

 

Zakup leków i materiałów medycznych

 

 

 

4240

 

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

8 368

 

 

4260

 

 

Zakup energii

50 828

 

 

4270

001

 

Zakup usług remontowych

10 000

 

 

4280

 

 

Zakup usług zdrowotnych

1 221

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

16 618

 

 

 

 

 

Zakup usług pozostałych

16 618

 

 

 

 

 

Czynsze, wynajem sal, przewozy uczniów

 

 

 

 

 

 

Odprowadzenie ścieków

6 333

 

 

 

 

 

Pozostałe usługi

10 285

 

 

 

 

 

Konkursy przedmiotowe

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie do programów kulturalnych

 

 

 

 4360

 

 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 200

 

 

 4390

 

 

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

 

 

 

 4410

 

 

Podróże służbowe krajowe 

227

 

 

 4420

 

 

Podróże służbowe zagraniczne 

0

 

 

 4430

 

 

Różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe

518

 

 

 4440

 

 

Odpisy na ZFŚS 

34 680

 

 

     

Odpisy na ZFŚS – dla pracowników

33 085

 

 

     

Odpisy na ZFŚS – dla emerytów nauczycieli

1 595

 

 

4510

 

 

Opłaty na rzecz budżetu państwa

0

 

 

4520

   

Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

1 344

 

 

     

Pozostałe odsetki

0

 

 

4700

6060

 

 

Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cyw.

300

 

 

 

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0

 

 

 

 

 

RAZEM WYDATKI

989122

 

Chorzów, dnia 04.01.2016 roku 

PLAN FINANSOWO – RZECZOWY

2016 ROK

                                                                                                                                                   Wydatki

                             801

                         80104

 

Dział

 

Rozdz.

 

Par.

 

Poz.

 

Zadanie

 

Wyszczególnienie

 

Plan

2015 r.

801

80104

3020

 

 

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

106

 

 

 

 

 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

106

 

 

 

 

 

Jednorazowe odszkodowanie

 

 

 

 

 

 

Odprawy pośmiertne

 

 

 

 

 

 

Świadczenia wynikające z przep. BHP

 

 

 

 

 

 

Wyżywienie personelu

 

 

 

4010

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

35 559

 

 

 

 

006-001-

Wynagrodzenia osobowe pracowników

35 559

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia nauczycieli

35 207

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia admin. i obsługi

 

 

 

 

 

 

Nagrody nauczycieli

352

 

 

 

 

 

Nagrody admin. i obsługi

 

 

 

 

 

006-002-

Odprawy

 

 

 

 

 

006-003-

Nagrody jubileuszowe

 

 

 

 

 

006-004-

Awans zawodowy

 

 

 

 

 

006-005-

Zasiłki na zagospodarowanie

 

 

 

 

 

006-006-

Nauczanie indywidualne

 

 

 

 

 

 

Edukacja regionalna

 

 

 

4040

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 917

 

 

4110

 

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

6 579

 

 

4120

 

 

Składki na Fundusz Pracy

943

 

 

4140

 

 

PFRON

 

 

 

4170

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe

0

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe placówki

 

 

 

4210

 

 

Zakup materiału i wyposażenia

300

 

 

 

 

 

Zakup materiału i wyposażenia

300

 

 

 

 

 

Opał

 

 

 

4230

 

 

Zakup leków i materiałów medycznych

 

 

 

4240

 

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

 

 

 

 

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek placówki

 

 

 

4260

 

 

Zakup energii

 

 

 

4270

001

 

Zakup usług remontowych

0

 

 

 

 

 

Wydatki na zakup usług remontowych - SP

 

 

 

4280

 

 

Zakup usług zdrowotnych

 

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

941

 

 

 

 

 

Dofinansowanie do studiów

 

 

 

 

 

 001

Pozostałe usługi

941

 

 

 4360

 

 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

 

 

 4390

 

 

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

 

 

 

 4410

 

 

Podróże służbowe krajowe 

500

 

 

 4420

 

 

Podróże służbowe zagraniczne 

 

 

 

 4430

 

 

Różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe

 

 

 

 4440

 

 

Odpisy na ZFŚS 

1 958

 

 

     

Odpisy na ZFŚS – dla pracowników

1958

 

 

     

Odpisy na ZFŚS – dla emerytów nauczycieli

 

 

 

4510

 

 

Opłaty na rzecz budżetu państwa

 

 

 

4700

6060

 

 

Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cyw.

700

 

 

 

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

 

 

 

 

RAZEM WYDATKI

50503

 

Chorzów, dnia 04.01.2016 roku 

Dotacje celowe na zadania własne gminy

2016 ROK                        

 

                                                               Wydatki

E58

 

Dział

 

Rozdz.

 

Par.

 

Poz.

 

Zadanie

 

Wyszczególnienie

 

Plan

2016 r.

801

80104

 

 

 

 

 

 

 

4010

 3.1.7.3

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

98 262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 3.1.7.3

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

16 891

 

 

4120

 3.1.7.3

 

Składki na Fundusz Pracy

2 408

 

 

4170

 3.1.7.3

 

Wynagrodzenia bezosobowe

16 945

 

 

 

 

 

RAZEM WYDATKI

134506

Chorzów , dnia 04.01.2016 rokuosoba odpowiedzialna za treść: Danuta Czapla, dnia: 2016-01-08
utworzony: 04-09-2016 / modyfikowany: 08-09-2016
wprowadził(a): Danuta Czapla
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie 2020, kontakt: przedszkolank@wp.pl