BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 18 w ChorzowiePrzedszkole nr 18 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót BUDŻET JEDNOSTKI

Treść strony

wersja do druku
Plan finansowy - 2015 rok

PLAN FINANSOWO – RZECZOWY

2015 ROK

Dokument utworzony przez ZEFO w Chorzowie

                                                                                                                                                                                   Dochody

Dział                                                                                                                                                               801

Rozdział                                                                                                                                                    80104

 

Par.

 

Zadanie

 

Wyszczególnienie

 

Plan

2015 r.

 

 

 

 

0690

 

Wpływy z różnych opłat

42251

0750

 

Dochody z najmu i dzierżawy

 

0830

 

Wpływy z usług

113 820

0920

 

Odsetki

384

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

117

 

 

RAZEM PRZYCHODY

156572

 Chorzów, dnia 22.01.2015 roku


PLAN FINANSOWO – RZECZOWY

2015 ROK

                                                                                                                                                                                                  Wydatki

                             801

                         80104

 

Dział

 

Rozdz.

 

Par.

 

Poz.

 

Zadanie

 

Wyszczególnienie

 

Plan

2015 r.

801

80104

3020

 

 

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

4 481

 

 

 

 

 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

1 162

 

 

 

 

 

Jednorazowe odszkodowanie

 

 

 

 

 

 

Odprawy pośmiertne

 

 

 

 

 

 

Świadczenia wynikające z przep. BHP

720

 

 

 

 

 

Wyżywienie personelu

2 599

 

 

4010

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

525 892

 

 

 

 

006-001-

Wynagrodzenia osobowe pracowników

522 319

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia nauczycieli

295 029

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia admin. i obsługi

221 005

 

 

 

 

 

Nagrody nauczycieli

4 075

 

 

 

 

 

Nagrody admin. i obsługi

2 210

 

 

 

 

006-002-

Odprawy

0

 

 

 

 

006-003-

Nagrody jubileuszowe

3 573

 

 

 

 

006-004-

Awans zawodowy

 

 

 

 

 

006-005-

Zasiłki na zagospodarowanie

 

 

 

 

 

006-006-

Nauczanie indywidualne

 

 

 

4040

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

48149

 

 

4110

 

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

97550

 

 

4120

 

 

Składki na Fundusz Pracy

13 976

 

 

4140

 

 

PFRON

0

 

 

4170

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe

6 360

 

 

4210

 

 

Zakup materiału i wyposażenia

25 809

 

 

 

 

 

Zakup materiału i wyposażenia

25 809

 

 

 

 

 

Opał

 

 

 

4220

 

 

Zakup środków żywności

113 820

 

 

4230

 

 

Zakup leków i materiałów medycznych

 

 

 

4240

 

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

8 368

 

 

4260

 

 

Zakup energii

51 438

 

 

4270

001

 

Zakup usług remontowych

3 500

 

 

4280

 

 

Zakup usług zdrowotnych

1 221

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

22 533

 

 

 

 

 

Zakup usług pozostałych

22 533

 

 

 

 

 

Czynsze, wynajem sal, przewozy uczniów

 

 

 

 

 

 

Odprowadzenie ścieków

7 194

 

 

 

 

 

Pozostałe usługi

15 339

 

 

 

 

 

Konkursy przedmiotowe

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie do programów kulturalnych

 

 

 

4350

 

 

Zakup usług dostępu do sieci Internet

0

 

 

4360

 

 

Zakup usług telefonii komórkowej

1 200

 

 

4370

 

 

Zakup usług telefonii stacjonarnej

1 200

 

 

4390

 

 

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

 

 

 

4410

 

 

Podróże służbowe krajowe 

199

 

 

4420

 

 

Podróże służbowe zagraniczne 

0

 

 

4430

 

 

Różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe

700

 

 

4440

 

 

Odpisy na ZFŚS 

37 088

 

 

     

Odpisy na ZFŚS – dla pracowników

35 524

 

 

     

Odpisy na ZFŚS – dla emerytów nauczycieli

1 564

 

 

4510

 

 

Opłaty na rzecz budżetu państwa

0

 

 

4520

   

Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

1 344

 

 

     

Pozostałe odsetki

0

 

 

4700

6060

 

 

Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cyw.

300

 

 

 

 

Zakupy inwestycyjne

5 781

 

 

 

 

 

RAZEM WYDATKI

969709

 

Chorzów, dnia 22.01.2015 roku 

PLAN FINANSOWO – RZECZOWY

2015 ROK

                                                                                                                                                                                                  Wydatki

                             801

                         80104

 

Dział

 

Rozdz.

 

Par.

 

Poz.

 

Zadanie

 

Wyszczególnienie

 

Plan

2015 r.

801

80104

3020

 

 

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

110

 

 

 

 

 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

110

 

 

 

 

 

Jednorazowe odszkodowanie

 

 

 

 

 

 

Odprawy pośmiertne

 

 

 

 

 

 

Świadczenia wynikające z przep. BHP

 

 

 

 

 

 

Wyżywienie personelu

 

 

 

4010

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36 906

 

 

 

 

006-001-

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36 906

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia nauczycieli

36 541

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia admin. i obsługi

 

 

 

 

 

 

Nagrody nauczycieli

365

 

 

 

 

 

Nagrody admin. i obsługi

 

 

 

 

 

006-002-

Odprawy

 

 

 

 

 

006-003-

Nagrody jubileuszowe

 

 

 

 

 

006-004-

Awans zawodowy

 

 

 

 

 

006-005-

Zasiłki na zagospodarowanie

 

 

 

 

 

006-006-

Nauczanie indywidualne

 

 

 

 

 

 

Edukacja regionalna

 

 

 

4040

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 095

 

 

4110

 

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

6 840

 

 

4120

 

 

Składki na Fundusz Pracy

980

 

 

4140

 

 

PFRON

 

 

 

4170

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe

0

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe placówki

 

 

 

4210

 

 

Zakup materiału i wyposażenia

300

 

 

 

 

 

Zakup materiału i wyposażenia

300

 

 

 

 

 

Opał

 

 

 

4230

 

 

Zakup leków i materiałów medycznych

 

 

 

4240

 

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

 

 

 

 

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek placówki

 

 

 

4260

 

 

Zakup energii

 

 

 

4270

001

 

Zakup usług remontowych

0

 

 

 

 

 

Wydatki na zakup usług remontowych - SP

 

 

 

4280

 

 

Zakup usług zdrowotnych

 

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

941

 

 

 

 

 

Dofinansowanie do studiów

 

 

 

 

 

 001

Pozostałe usługi

941

 

 

4350

 

 

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

 

 

 4360

 

 

Zakup usług telefonii komórkowej

 

 

 

 4370

 

 

Zakup usług telefonii stacjonarnej

 

 

 

4390

 

 

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

 

 

 

4410

 

 

Podróże służbowe krajowe 

500

 

 

4420

 

 

Podróże służbowe zagraniczne 

 

 

 

4430

 

 

Różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe

 

 

 

4440

 

 

Odpisy na ZFŚS 

1 958

 

 

 

 

 

Odpisy na ZFŚS – dla pracowników

1958

 

 

 

 

 

Odpisy na ZFŚS – dla emerytów nauczycieli

 

 

 

4510

 

 

Opłaty na rzecz budżetu państwa

 

 

 

4700

6060

 

 

Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cyw.

700

 

 

 

 

Zakupy inwestycyjne

 

 

 

 

 

 

RAZEM WYDATKI

52330

 

Chorzów, dnia 22.01.2015 roku 

Dotacje celowe na zadania własne gminy

2015 ROK                        

 

Wydatki

 

 

Dział

 

Rozdz.

 

Par.

 

Poz.

 

Zadanie

 

Wyszczególnienie

 

Plan

2015 r.

801

80104

 

 

 

 

 

 

 

4010

 3.1.7.3

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

92 229

 

 

4110

 3.1.7.3

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

15 867

 

 

4120

 3.1.7.3

 

Składki na Fundusz Pracy

2 259

 

 

4170

 3.1.7.3

 

Wynagrodzenia bezosobowe

16 945

 

 

 

 

 

RAZEM WYDATKI

127300

Chorzów, dnia 22.01.2015 roku
osoba odpowiedzialna za treść: Danuta Czapla, dnia: 2016-09-08
utworzony: 04-09-2016 / modyfikowany: 08-09-2016
wprowadził(a): Danuta Czapla
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie 2020, kontakt: przedszkolank@wp.pl