BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 18 w ChorzowiePrzedszkole nr 18 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót BUDŻET JEDNOSTKI

Treść strony

wersja do druku
Plan finansowy - 2011 rok

PLAN FINANSOWY

2011 ROK

Dokument utworzony przez ZEFO w Chorzowie

Dochody

Dział                                                                                                                                                          801

Rozdział                                                                                                                                                    80104

 

Par.

 

Zadanie

 

Wyszczególnienie

 

Plan

2011 r.

 

 

 

 

0690

 

Wpływy z różnych opłat

156 180

0750

 

Dochody z najmu i dzierżawy

 

0830

 

Wpływy z usług

72 556

0920

 

Odsetki

100

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

9 654

 

 

RAZEM PRZYCHODY

238 490

 

    Chorzów, dnia 13.01.2011 roku


 

PLAN FINANSOWY

2011 ROK

Wydatki

Dział                                                                                                                                                          801

Rozdział                                                                                                                                                    80104

 

Dział

 

Rozdz.

 

Par.

 

Poz.

 

Zadanie

 

Wyszczególnienie

 

Plan

2011 r.

801

80104

3020

 

 

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

3 442

 

 

 

 

 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

825

 

 

 

 

 

Jednorazowe odszkodowanie

 

 

 

 

 

 

Odprawa pośmiertna

 

 

 

 

 

 

Świadczenia wynikające z przep. BHP

1 000

 

 

 

 

 

Wyżywienie personelu

1 617

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

497 838

 

 

 

 

006-001

Wynagrodzenia osobowe pracowników

471 847

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia nauczycieli

275 067

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia admin. i obsługi

192 108

 

 

 

 

 

Nagrody nauczycieli

2 751

 

 

 

 

 

Nagrody admin. i obsługi

1 921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006-002

Odprawy

 

 

 

 

 

006-003

Nagrody jubileuszowa

21 598

 

 

 

 

006-004

Awans zawodowy

4 393

 

 

 

 

006-005

Zasiłki na zagospodarowanie

 

 

 

 

 

006-006

Nauczanie indywidualne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4040

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

37 037

 

 

4110

 

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

77 505

 

 

4120

 

 

Składki na Fundusz Pracy

12 575

 

 

4140

 

 

PFRON

 

 

 

4170

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe

10 170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

Zakup materiału i wyposażenia

23 157

 

 

 

 

 

Zakup materiału i wyposażenia

23 157

 

 

 

 

 

Opał

 

 

 

4220

 

 

Zakup środków żywności

72 556

 

 

4230

 

 

Zakup leków i materiałów medycznych

 

 

 

4240

 

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

8 368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

Zakup energii

43 564

 

 

4270

 

 

Zakup usług remontowych

3 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4280

 

 

Zakup usług zdrowotnych

790

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

19 324

 

 

 

 

 

Zakup usług pozostałych

19 324

 

 

 

 

 

Czynsze, wynajem sal, przewozy uczniów

 

 

 

 

 

 

Prowizje bankowe

 

 

 

 

 

 

Pozostałe usługi

19 324

 

 

 

 

 

Konkursy przedmiotowe

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie do programów kulturalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4350

 

 

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

 

 

4360

 

 

Zakup usług telefonii komórkowej

 

 

 

4370

 

 

Zakup usług telefonii stacjonarnej

1 657

 

 

4390

 

 

Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz. analiz i opinii

 

 

 

4410

 

 

Podróże służbowe krajowe

149

 

 

4420

 

 

Podróże służbowe zagraniczne

 

 

 

4430

 

 

Różne opłaty i składki-ubezpieczenia majątkowe

1 200

 

 

4440

 

 

Odpis na ZFŚS

30 554

 

 

 

 

 

Odpis na ZFŚS – dla pracowników

29 128

 

 

 

 

 

Odpis na ZFŚS – dla emerytów nauczycieli

1 426

 

 

4510

 

 

Opłaty na rzecz budżetu państwa

 

 

 

4580

 

 

Pozostałe odsetki

 

 

 

4700

 

 

Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cyw.

700

 

 

6050

 

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

 

6060

 

 

Zakupy inwestycyjne

14 142

 

 

 

 

 

RAZEM WYDATKI

858 228

 

Chorzów, dnia 13.01.2011 roku

PLAN FINANSOWY

2011 ROK

Wydatki

Dział                                                                                                                                                          801

Rozdział                                                                                                                                                    80146

 

Dział

 

Rozdz.

 

Par.

 

Poz.

 

Zadanie

 

Wyszczególnienie

 

Plan

2011 r.

801

80104

3020

 

 

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

102

 

 

 

 

 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

102

 

 

 

 

 

Jednorazowe odszkodowanie

 

 

 

 

 

 

Odprawa pośmiertna

 

 

 

 

 

 

Świadczenia wynikające z przep. BHP

 

 

 

 

 

 

Wyżywienie personelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

34 191

 

 

 

 

006-001

Wynagrodzenia osobowe pracowników

34 191

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia nauczycieli

33 852

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia admin. i obsługi

 

 

 

 

 

 

Nagrody nauczycieli

339

 

 

 

 

 

Nagrody admin. i obsługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006-002

Odprawy

 

 

 

 

 

006-003

Nagrody jubileuszowa

 

 

 

 

 

006-004

Awans zawodowy

 

 

 

 

 

006-005

Zasiłki na zagospodarowanie

 

 

 

 

 

 

Nauczanie indywidualne

 

 

 

 

 

 

Edukacja regionalna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4040

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 694

 

 

4110

 

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

5 570

 

 

4120

 

 

Składki na Fundusz Pracy

904

 

 

4140

 

 

PFRON

 

 

 

4170

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe placówki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

Zakup materiału i wyposażenia

1 700

 

 

 

 

 

Materiały i wyposażenie

1 700

 

 

 

 

 

Opał

 

 

 

4230

 

 

Zakup leków i materiałów medycznych

 

 

 

4240

 

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

 

 

 

 

 

Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek placówki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4260

 

 

Zakup energii

 

 

 

4270

 

 

Zakup usług remontowych

 

 

 

 

 

 

Zakup usług remontowych -SP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4280

 

 

Zakup usług zdrowotnych

 

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001

Dofinansowanie do studiów

 

 

 

 

 

 

Pozostałe usługi

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4350

 

 

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

 

 

4360

 

 

Zakup usług telefonii komórkowej

 

 

 

4370

 

 

Zakup usług telefonii stacjonarnej

 

 

 

4390

 

 

Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz. analiz i opinii

 

 

 

4410

 

 

Podróże służbowe krajowe

400

 

 

4420

 

 

Podróże służbowe zagraniczne

 

 

 

4430

 

 

Różne opłaty i składki-ubezpieczenia majątkowe

 

 

 

4440

 

 

Odpis na ZFŚS

1 830

 

 

 

 

 

Odpis na ZFŚS – dla pracowników

1 830

 

 

 

 

 

Odpis na ZFŚS – dla emerytów nauczycieli

 

 

 

4510

 

 

Opłaty na rzecz budżetu państwa

 

 

 

4700

 

 

Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cyw.

 

 

 

6060

 

 

Zakupy inwestycyjne

 

 

 

 

 

 

RAZEM WYDATKI

47 791

 

Chorzów, dnia 13.01.2011 rokuosoba odpowiedzialna za treść: Danuta Czapla, dnia: 2016-09-08
utworzony: 27-11-2012 / modyfikowany: 08-09-2016
wprowadził(a): Danuta Czapla
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie 2020, kontakt: przedszkolank@wp.pl